Eksportsuksessen til den svenske industrien var en sterk bidragsyter til havnens volumrekord i 2023. Her er MSC Viviana på vei ut av havnen. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Nærmer seg én million TEU

Skandinavias største containerhavn, Göteborg Hamn, har aldri håndtert flere containere enn i 2023.

Publisert

Til tross for at 2023 var preget av geopolitisk uro og økonomisk nedgang med inflasjon og økte renter, har volumene i flertallet av lastesegmentene i Göteborg Havn økt, opplyser havnen i en pressemelding.

Göteborgs Hamns godsvolumer 2023

2023 2022 Endring %
Container, TEU914 000885 0003%
Jernbane, TEU473 000518 000-9%
Ro/ro-enheter540 000561 000-4%
Nye biler267 000238 00013%
Passasjerer1 514 0001 414 0007%
Cruiseanløp81810%
Energi (m tonn)18,422,3-17%
Tørrbulk (tonn)439 000375 00017%

Totalt ble 914.000 containere (TEU) håndtert i Göteborgs havn i 2023. Dette er en vekst på tre prosent sammenlignet med året før og 16.000 flere containere enn havnens tidligere all-time high fra 2012. I Göteborg håndteres 57 prosent av containertrafikken i Sverige og det er terminaloperatøren APM Terminals som håndterer majoriteten av volumene.

Det er flere forklaringer på økningen. En viktig del er at svensk basisindustri, med skogindustrien i sentrum, fortsetter å prestere sterkt. I tillegg har Göteborg havn vokst i forhold til andre havner, både i Sverige og internasjonalt. Sammenlignet med andre svenske havner har Göteborg økt sin markedsandel fra 53 til 57 prosent i 2023. I samme periode har mange av de store europeiske havnene mistet 5–10 prosent av volumene.

Eksport øker, brems i import

I hovedsak er det eksportprodukter som øker, mens importindustrien er i en vanskeligere situasjon, opplyser havnen. Veksten i handel som fant sted under pandemien er over, og svenskene var enda litt gjerrigere enn vanlig det siste året. Et trendbrudd er imidlertid merkbart i løpet av årets siste kvartal. I løpet av årets tre første kvartaler var nedgangen i importen rundt 20 prosent, mens nedgangen i fjerde kvartal holdt seg på rundt 10 prosent.

Claes Sundmark, salgssjef i Gøteborg Hamn AB.

– Samlet sett er det et fantastisk resultat og en sterk anerkjennelse av Göteborg Havns rolle som garantist for svensk industris tilgang til omverdenen. Det er gledelig at den svenske eksportindustrien fortsetter å være sterk og at man på importsiden nå ser en lysning. Havnens økende markedsandel, både nasjonalt og internasjonalt, tyder også på en ytterligere styrket tillit fra rederier og lasteeiere som vi er veldig stolte og takknemlige for, sier Claes Sundmark, salgssjef i Göteborg Hamn AB.

Containere på jernbane

Rundt 60 prosent av containerne som fraktes på land mellom Göteborg havn og det skandinaviske innlandet går på jernbane. Den reduserte containerimporten kombinert med vedlikeholdsarbeid på landets jernbaneinfrastruktur og problemer med Trafikverkets planleggingsverktøy har imidlertid ført til en nedgang på ni prosent sammenlignet med 2022s rekordnivå.

I siste kvartal bremset nedgangen, og 2023 ble tross alt det nest beste året noensinne for containere som ble fraktet med jernbane til eller fra Göteborg Havn.

Roro-enheter

Den intereuropeiske rorotrafikken gikk ned med fire prosent i 2023 og i likhet med containersegmentet har importvolumet gått ned, mens eksporten er på stort sett samme nivå som i 2022.

– Med tanke på økonomien i Europa, dagens verdenssituasjon og hvordan rorovolumene ser ut i andre havner, er dette et godt resultat, sier Claes Sundmark.

Nye biler

Håndteringen av nye biler økte med 13 prosent til 267 000. Både import og eksport økte, og havnen opprettholder sin posisjon som Sveriges største bilhavn med god margin.

Energiprodukter

I 2023 falt havnens energivolumer med 17 prosent til 18,4 millioner tonn sammenlignet med året før. Vedlikeholdsstans ved de to store raffineriene i havnen, samt en oljepris som ikke favoriserte lagring, forklarer nedgangen.

Bulklast

Håndteringen av konvensjonelle tørrbulkskip fortsetter å øke. I 2023 ble 439.000 tonn bulklast håndtert, som er en økning på 17 prosent. Det er fremfor alt høyverdig bulklast som øker, som papp og papirmasse. En ny flyt med omlasting av papirmasse har vært en sterk bidragsyter til vekst.

 

Powered by Labrador CMS