Gøteborg havn har opplevd et solid første halvår.
Gøteborg havn har opplevd et solid første halvår.

Godsvolumene fortsetter å øke

Havnen i Gøteborg fortsetter å vokse i volum og styrker sin posisjon, som garantist for svensk industris tilgang til omverdenen – dette viser havnens volumrapportering for første halvår 2022. Det er Göteborgs Hamn AB som selv melder dette.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Og til tross for varsler om man nærmer seg lavkonjunktur i verdenssamfunnet, tror Göteborgs Hamn ABs administrerende direktør Elvir Dzanic på fortsatt vekst for industrien i det neste året.

- Det aller meste av Sveriges utenrikshandel foregår sjøveien. Når det gjelder handel med land utenfor Europa, er det mest vanlig at varene fraktes på containerskip. I havnen i Gøteborg, som er Skandinavias største, ble 433.000 TEUs – 20 fots containere – håndtert i løpet av første halvår 2022. Dette er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2021, opplyser han.

Forstyrrelser uønsket

Havnen øker også sin markedsandel i Sverige. I dag har havnen 52 prosent av det svenske containermarkedet, mot 48 prosent ved inngangen til fjoråret.

- Som havn har vi vist at vi er i stand til å betjene svensk industri effektivt. Dette til tross for at forstyrrelser i det globale logistikksystemet fortsetter å avløse hverandre og skaper problemer i mange havner. Da er det logisk at folk ser til Gøteborg i stadig større grad, sier Elvir Dzanic.

Bane øker igjen

Jernbanesystemet Railport Scandinavia forbinder Gøteborg havn med rundt 30 innlandsterminaler på steder over hele Sverige. Dette er en sterkt medvirkende årsak til de økte containervolumene i havnen. I løpet av første halvår 2022 er nye steder lagt til systemet, samtidig som den eksisterende trafikken har vokst ytterligere. Totalt har containertransportene til og fra havnen med jernbane økt med 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Færre biler

Havnens intraeuropeiske RoRo-trafikk – den som tar rullende materiell til og fra Storbritannia, Danmark, Tyskland, Polen, Norge og de sentraleuropeiske knutepunktene Ghent og Zeebrügge i Belgia – økte med 3 prosent i første halvdel av 2022, da 295.000 RoRo-enheter ble lastet eller losset.

Bilindustrien fortsetter å være plaget av komponentmangel og leveringsproblemer. Dette kan blant annet sees i redusert antall nyregistreringer i EU, som gikk ned med 14 prosent i første halvår av 2022. Göteborgs Hamn er Sveriges største bilhavn og håndterte 122.000 kjøretøy i samme periode – også en nedgang på 14 prosent.

Strømmen av energiprodukter gjennom havnen økte med 10 prosent sammenlignet med første halvår 2022. Fremfor alt er det raffineriene som har økt sin produksjon, men også lagringen av råolje er på stabile nivåer, opplyser den svenske storhavnen.

Tror ikke på resesjon

Havnens administrerende direktør tror på fortsatt vekst – til tross for trusselen om resesjon.

Mens godsvolumene til Nordens største havn fortsetter å vokse i nesten alle segmenter, tror mange observatører at Sverige tross alt er på vei inn i en resesjon. Regjeringen forventer en nedgang i den globale veksten og spår stor usikkerhet for svensk økonomi foran neste år. Göteborgs Hamns ABs administrerende direktør Elvir Dzanic ser imidlertid til dels forskjellige signaler basert på hans horisont.

Positive ordrebøker

- Når vi ser fremover, snakker med kundene våre og ser hvordan ordrebøkene deres ser ut, ser vi ganske positivt på livet. Ingen budsjetterer med lavere volum, verken for resten av året eller inn i neste. Men når det er sagt, så er jeg ikke blind for omverdenen. Vi ser krigen i Ukraina og hva som skjer med inflasjon, renter og strømpriser akkurat som alle andre. Men signalene jeg oppfatter fra industrien, peker ikke mot reduserte produksjonsvolumer, snarere tvert imot, sier Elvir Dzanic og fortsetter:

- I tillegg til dét, er jeg overbevist om at vi som havn vil fortsette å ta markedsandeler. Vi fortsetter å legge forholdene til rette for reduserte utslipp av karbondioksid, øke vår digitale kapasitet og utvide vårt utvalg av linjer. Det er viktig for oss og noe som skaper verdi for våre kunder.

Powered by Labrador CMS