Volumene økte for alle tørrlast-segmenter i Gøteborg havn i første halvdel av 2021sammenlignet med samme periode i 2020. Foto: Göteborg Hamn AB
Volumene økte for alle tørrlast-segmenter i Gøteborg havn i første halvdel av 2021sammenlignet med samme periode i 2020. Foto: Göteborg Hamn AB

- Kreative løsninger og hardt arbeid

Økende godstrømmer i Gøteborg havn – til tross for globale forstyrrelser.

Publisert

Godsvolumene fortsatte å utvikle seg i positiv retning i Gøteborg havn i første halvår 2021, og økningen var sterkest i løpet av andre kvartal. Dette til tross for store forstyrrelser i de globale godsstrømmene på grunn av Covid-19 og pandemiens forskjellige effekter på logistikksystemer, opplyser Göteborg Hamn AB i en pressemelding.

Den absolutt største delen av Sveriges utenrikshandel foregår ved skipsfart. Når det gjelder handel med land utenfor Europa, er det vanligst at varene transporteres på containerskip. I Gøteborg havn, som er Skandinavias største, ble 411.000 TEUs håndtert i løpet av første halvdel av 2021.

Velfungerende jernbanekonsept

Containergodset kommer i stadig større grad til og fra havnen på jernbane. Dette skyldes vekst i eksisterende trafikk, så vel som på nye vellykkede ruter på nye togdestinasjoner som ble opprettet i løpet av våren. I løpet av første halvår var økningen i jernbanebåren containergods 11 prosent, og for andre kvartal hele 19 prosent. I løpet av andre kvartal var andelen jernbanebåren containerfrakt til og fra havnen så høy som 70 prosent, noe som er rekord for havnen og en andel som kan være den høyeste som er oppnådd i en internasjonal storhavn, opplyser Göteborg Hamn AB.

- Det er et eksepsjonell tall i absolutt verdensklasse. Det er et bevis på at vi har et ekstremt velfungerende jernbanekonsept som vareeierne setter pris på og som vi fortsetter å utvikle. Og jo flere varer vi klarer å flytte fra vei til jernbane, jo bedre er det for klimaet, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborg Hamn AB.

RoRo økte

Godsvolumene for havnenes RoRo-shortsea økte med 14 prosent i løpet av første halvår. Alle destinasjoner i Tyskland, Benelux og Storbritannia har en positiv utvikling, og det samme har containervolumene på de intra-europeiske RoRo-fartøyene, blir det opplyst.

Håndteringen av nye kjøretøyer i havnen økte med 38 prosent i løpet av første halvår, hovedsakelig på grunn av Volvo-selskapenes restitusjon i perioden.

Inne i en positiv trend

- Samlet sett, og gitt utfordringene vi har møtt i løpet av de siste seks månedene, er havnens volumtall en virkelig prestasjon. Bak dem ligger kreative løsninger og hardt arbeid blant vareeiere, speditører, terminaloperatører, jernbaneoperatører og andre aktører i og rundt Gøteborg havn. Ekstra moro er det at trenden er positiv, ettersom andre kvartal var bedre enn det første på stort sett alle punkter, sier Elvir Dzanic.

Mindre energiprodukter

Den eneste varetypen som ikke økte i løpet av første halvår, var energiprodukter. I løpet av perioden reduserte volumene med 17 prosent til 9,8 millioner tonn produkt. Volumene var uvanlig høye i første halvår 2020 med lave oljepriser, mens samme periode i 2021 var preget av redusert etterspørsel, turbulens i verdensmarkedet og økte priser, opplyser Göteborg Hamn AB.

Powered by Labrador CMS