Vil vokse inn i Horten

KOPSTAD: - Nå har vi god kapasitet å tilby kundene våre, og målsettingen er å vokse. Forhåpentligvis må vi etter hvert utvide bygget, og da passerer vi kommunegrensen til Horten.

Publisert Sist oppdatert

Ordene tilhører en lattermild Rune Edvåg, adm. direktør i Aditro Logistics. 22. juni innviet 3PL-aktøren sitt nye praktanlegg på Kopstad i Vestfold. Selskapet dobler lagerkapasiteten i Norge etter flyttingen fra de gamle lokalene i Stokke og Larvik. Samtlige ansatte, 35 i tallet, ble med på flyttelasset.

På grensen

Aditro Logistics er de første leietakerne i Hauan Næringspark på Kopstad. Med to kommuner involvert, henholdsvis Re og Horten, har arbeidet med reguleringsplanen vært tidkrevende og komplisert. De to kommunene får likevel ros for å ha samarbeidet godt i prosessen.

Fortsatt står 75 dekar ledig, og drivkreftene bak næringsparken mener det er en god attest at en så stor aktør innen 3PL har valgt å flytte dit og at dette kan lokke andre aktører til området. En sentral beliggenhet med kort vei til E18 kan medføre at andre logistikkaktører følger i Aditros fotspor.

- For oss er beliggenheten perfekt. Vi ligger nærme hovedfartsåren E18. Det er kort vei til havnene i Larvik og Drammen, og vi har kort vei til Horten som har fergeforbindelse til Moss og kort vei til Sverige. Dessuten ligger vi gunstig til for kunder i Vestfold, Buskerud og Grenlands-området, sier Edvåg.

Simba-Dickie

Aditro Logistics betegner seg selv som Nordens største transportøruavhengige tilbyder av 3PL-tjenster. At selskapet er transportuavhengig innebærer at selskapet står fritt i distribusjonsleddet og ikke er låst mot én distributør. Selskapet har ca. 140.000 m2 lagerareal i Norden, mesteparten lokalisert i Sverige.

Aditro Logistics i Norge har med smått og stort ca. 40 kunder. Den klart største er leketøysgrossisten Simba-Dickie Nordic. I høysesongen frem mot jul vil kunden alene legge beslag på nærmere 7500 palleplasser. Simba-Dickie Nordic var samlokalisert med Aditro Logistics i Borgenskogen, og ble også med på flyttelasset til Kopstad. Leketøygrossisten har fått egnede kontor- og administrasjonslokaler i 2. etasje i det nye lagerbygget.

Bygget huser ca. 25.000 palleplasser. I smalgangslageret er det nesten 16.000 palleplasser, i lageret for øvrig er det 8000 hyllemeter. Lagerreolene, som har en høyde på9,5 meter, er levert av SSG (Scandinavian Storage Group).

Hyster-trucker

Ved innvielsen i juni var det fortsatt godt med plass på lageret. Går det som Aditro ønsker skal imidlertid Hyster-truckene få nok å gjøre etter hvert.

- Alt ligger til rette for at vi skal vokse og jeg har stor tro på fremtiden, sier Edvåg.

Truckparken består av 16 trucker, hvorav 13 Hyster-trucker er nye. Ordren besto av fem lavtløftende plukktrucker, tre ledestablere, to svinggaffeltrucker, en skyvemasttruck, en motvektstruck og en høytløftende plukktruck.

I bygge- og flytteprosessen har det vært viktig å ha tett dialog med utbyggeren, ikke minst med tanke på å legge til rette for den tekniske infrastrukturen, forteller IT-ansvarlig Tor Landfald i Aditro Logistics Norway.

Selskapet benytter WMS-løsningen NYCE.LOGIC, som er et web-basert lagerhåndteringssystem med oppdateringer i sanntid.

Ikke alle de rundt 40 kundene benytter NYCE, så mye av jobben hans går ut på å tilpasse IT-løsninger til de ulike kundene.

- Det er en utfordring. Vi har en målsetting om å ”bygge” flere av kundene inn i NYCE-systemet, sier han. 

Kundeavtaler som løper over to-tre år er mest vanlig, men for kunder der man må gjøre spesielle investeringer er det ikke uvanlig at man prøver å inngå lengre avtaler, gjerne fem år.