Vil stoppe 60.000 semitrailere

Det jobbes med nebb og klør for å hindre at over 60.000 semitrailere skal transportere steinmasser langs Mosseveien og E6 mellom Oslo og Moss.

Publisert Sist oppdatert

– Her må sjøveien velges, sier Roar Johansen i Havnealliansen.

Det er store mengder steinmasser som skal deponeres i forbindelse med utvidelsen av Bekkelagets avløpsrenseanlegg ved Oslo Havn. Moss Havn skal bruke 2,5 millioner m3 masse til utvidelse av østfoldhavnen.

Venter på klarsignal

Utredningsleder Roar Johansen i Havnealliansen, en allianse mellom Borg havn og Moss havn, har jobbet i 3,5 år for at denne transporten går sjøveien.

Han venter fortsatt på et «ja» fra blant andre Oslo Havn til en anleggskai på Kongshavn for utskipning av steinmassene.

Ifølge Johansen vil utskipning fra containerhavna på Kongshavn være både hensiktsmessig og miljøvennlig.

Oslo Havn er imidlertid tilbakeholdne med denne løsningen.

- Avdelingsdirektør Åsa Nes i Oslo Havn avslo vår søknad om utskipning fra anleggskai på Kongshavn. Begrunnelsen er at den er til hinder for containervirksomheten og vil ha store konsekvenser for havnedriften, sier Johansen.

Han håper imidlertid på en løsning og at transporten kan starte i september.

Anbefaler sjøveien

Transport- og entreprenørselskapet T. Engene er underentreprenør med ansvar for blant annet lasting og utkjøring av masser i forbindelse med utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget.

Selskapet på Gol i Hallingdal er enig i at transport sjøveien er den mest fornuftige og mest miljøvennlige løsningen. Velges ikke sjøveien er imidlertid et av landets ledende entreprenører på lasting og utkjøring fra tunneler klar til å ta transporten landeveien langs E6.

- Utvidelsen i Moss er viktig for både utvikling av havna og i et byutviklingsperspektiv. For havna er det viktig å kunne øke kapasitet på sjøtransport til og fra Moss med mere havneareal, sier Johansen.