Vil ha økte bøter for overlast

Gebyrsatsene for kjøring med overlast har ikke blitt endret siden 1988. Nå skal de opp.

Publisert Sist oppdatert

Vegdirektoratet har sendt et forslag om å øke gebyrsatsene for kjøring med overlast på offentlig vei ut på høring. Forslaget går i hovedsak ut på å indeksregulere satsene til 2014-nivå med utgangspunkt i konsumprisindeksen.

For å forebygge de store overlastene knyttet til totalvekt, foreslår Vegdirektoratet å endre totalvektgebyret til også å være progressivt, slik at det medfører større konsekvenser å kjøre med stor overlast. Tidligere har bare det såkalte aksellastgebyret vært progressivt.

De nye satsene

Totalvektsgebyret for vogntog har siden 1988 hatt en flat sats på 250 kroner per 100 kg overlast. Dette ønske Vegdirektoratet nå å oppjustere til 450 kroner per 100 kg på de første 10.000 kg, og deretter 700 kroner per 100 kg på det overskytende. For andre kjøretøy vil satsen være 450 kroner per 100 kg på de første 5000 kg, og deretter 700 kroner på 100 kg på det overskytende.

Det betyr at en overlast på 10.000 kg vil gi et gebyr på 45.000 kroner etter nye regler mot 25.000 kroner tidligere for et vogntog, samt at ytterligere overlast vil straffes ekstra hardt.

For aksellastgebyret vil Vegdirektoratet beholde det progressive systemet som har vært, men øke prisene til 2014-nivå, noe som vil få denne prisøkningen:

- Siden gebyrsatsene ikke har vært endret siden 1988, medfører en indeksregulering en betydelig økning i satsene. Dette støtter imidlertid opp om formålet med gebyret; å virke preventiv på transportører som bevisst vurderer å kjøre med overlast. Særlig er dette viktig med tanke på at satsene lenge har vært unaturlig lave, og derfor har virket mot sin hensikt ved at gevinsten ved å laste for mye er større enn et eventuelt gebyr dersom man blir tatt, skriver Vegdirektoratet i høringsnotatet.

Vegdirektoratet vil også sørge for at satsene vil justeres jevnlig, slik at det ikke går 27 nye år før satsene blir endret. Vegdirektoratet foreslår at slik regulering skjer enten hvert 3. år eller hvert 5. år. For begge alternativer foreslår direktoratet at satsen avrundes til nærmeste 50 kroner.

Vil ikke fjerne aksellastgebyret

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har tidligere tatt til orde for å fjerne aksellastgebyret. Dette er et forslag Vegdirektoratet har forståelse for, men likevel ikke ønsker å etterkomme.

- Vegdirektoratet har forståelse for at NLF ønsker en større fleksibilitet i forhold til plassering av last, og av den grunn kan ønske at aksellastgebyret blir fjernet. Vi ser at dette vil kunne bidra til en mer fleksibel hverdag for sjåfører av distribusjonsbiler, som gjennomfører transportoppdrag hvor de må laste undervegs, og hvor det er en risiko for feil fordeling av last, heter det i høringsnotatet, men argumentene imot fjerning er viktigere, mener Vegdirektoratet:

- Fjerning av aksellastgebyret ville i imidlertid i praksis gjøre aksellastbestemmelsene virkningsløse. Aksellastbestemmelsene og bestemmelsene om totalvekt ivaretar ulike hensyn. All den tid det er gode grunner til at det norske regelverket inneholder begrensninger i tillatt aksellast, må overskridelse av disse bestemmelsene nødvendigvis sanksjoneres.

Ikke bare eierens ansvar

Vegdirektoratet ønsker også å se på hvem som faktisk får det sviende gebyret for overlast. I dag er reglene slik at det er bileieren som får straffen, noe som kan virke urimelig ved for eksempel leasing av kjøretøy. Derfor vil Vegdirektoratet se på en modell der straffen kan deles mellom transportør og eier av kjøretøyet.

- Vegdirektoratet mener det vil være riktig å endre denne bestemmelsen og i større grad åpne for solidarisk ansvar, for eksempel ved at transportør i større grad gjøres ansvarlig. I forhold til et solidarisk ansvar mellom f.eks. bileier og transportør, må det imidlertid gå klart frem hvordan ansvarsfordelingen skal være. Dersom fører av et kjøretøy skal gjøres ansvarlig bør dette gjøres etter dansk modell hvor gebyret deles etter gitte regler, skriver Vegdirektoratet, og fortsetter:

- Vegdirektoratet vil i forbindelse med implementeringen av dette endringsdirektivet vurdere regelverksendringer med tanke på å innføre et solidarisk ansvar for overlasting.

Forslaget om økte satser er sendt ut på høring til en rekke instanser, med frist 4. januar 2016, noe som gjør at de nye satsene tidligst kan være en realitet i løpet av neste år.

Her kan du lese forslaget til endringer.

Her kan du lese hele høringsnotatet fra Vegdirektoratet