Vil gjøre det svindyrt for lastebiler i Oslo

Et forslag om lavutslippssoner i Oslo og Bergen kan gjøre det ekstremt dyrt å kjøre tunge kjøretøy i byene.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget om lavutslippssoner i Oslo kommer fra miljø- samferdselsbyråd Guri Melby (V) og skal redde Oslo-borgere fra dårlig luftkvalitet.

Forslaget går ut på høyere avgifter på kjøretøy med høye utslipp og til og med forbud mot de lastebilen som spyr ut aller mest miljøfarlige gasser.

Også Bergen kommune har bedt Samferdselsdepartementet om lovhjemmel til å innføre lavutslippssoner. Det vil kreve en endring av veitrafikkloven, skriver nrk.no.

– Luftforurensning er en stor utfordring i Oslo, spesielt knyttet til NO2, som kommer fra eksosen på dieselkjøretøy. Dette gjør at barn, eldre og folk med hjerteproblemer, astma og allergi ikke kan bevege seg utendørs på enkelte dager i Oslo. Det er en uholdbar situasjon som vi må gjøre noe med. Men når det gjelder NO2, opplever vi at vi mangler virkemidler, sier Guri Melby til NRK.

Hun sier at det vil være svært viktig at avgifter blir så høy, at det blir lønnsomt å investere i en miljøvennlig bilpark.

– Vi ønsker at det skal være en såpass stor kostnad at folk synes det lønner seg å investere i et mer miljøvennlig kjøretøy, sier Guri Melby.