Viktig fokus på pris

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at vi har våget å stå frem i media og fortalt at vi måtte permittere folk fordi transportoppdrag blir betalt for dårlig.

Publisert Sist oppdatert

Det er Geir Inge Kirkestuen som sier dette. Han er eier og daglig leder i Kirkestuen Transport AS. I forrige utgave av MT fortalte vi at selskapet så seg nødt til å si opp kontrakter det ikke var mulig å tjene penger på og at dette resulterte i permitteringer.

- Vi har fått telefoner og tilbakemeldinger fra folk innenfor transportnæringen som vi samarbeider med og fra helt utenforstående, fortsetter Kirkestuen. – Vi har fått støtte og annerkjennelse for de grep vi har tatt, men samtidig er det naturlig nok noen som sier at det for mange er drastisk å si opp kontrakter de ikke tjener penger på. Mange har gitt uttrykk for at de er enige i det jeg uttalte i Moderne Transport om at vår egen bransje er vår verste fiende når det gjelder å godta transportpriser som ikke reflekterer det norske kostnadsnivået. Jeg føler at vi har gått i bresjen for å påpeke et faktum når det gjelder transportprisene, og det er viktig at noen tør si ifra. Jeg håper også andre seriøse transportutøvere kan støtte oss og prøve å gripe fatt i denne problematikken, sier Kirkestuen.

Flere sliter

Det er neppe noen overraskelse at store deler av transportbransjen sliter med å få endene til å møtes. Noen går konkurs, andre velger å trekke inn årene før det går så langt. Et eksempel på dette er Bjørnflaten Frysetransport AS som i sommer besluttet å innstille videre drift på grunn av dårlig lønnsomhet. I en melding fra styret het det nettopp at tøff konkurranse internt i bransjen reduserer muligheten for langsiktig inntjening. Selskapet pekte også på det høye norske kostnadsnivået. Bjørnflaten var – i likhet med Kirkestuen Transport – kjent for å drive seriøst og ryddig, og det er en tankevekker at man da fant å måtte legge ned etter 43 års drift.

Jan Arne Laberget er leder av YTF Gods. I forbindelse med en konkurs nylig uttalte han på YTFs hjemmeside at hele bransjen sliter. Dette skyldes delvis at utenlandske selskaper ikke betaler de avgiftene de skal i Norge, men også at norske transportører underbyr hverandre. Han frykter at det er de seriøse selskapene med bra vilkår for sjåførene som taper i denne konkurransen.

Norges Lastebileier-Forbund

- Jeg kjenner ikke den konkrete saken med Kirkestuen Transport, så den uttaler jeg meg ikke om. På generelt grunnlag kan jeg si at det er et beinhardt marked, hvor kjøperne i stor grad dikterer prisen, sier Olav Slaatsveen, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). – Det vi har satt fokus på fra NLFs side, er betydningen av kostnadsbevissthet. Det er ingen tvil om at det finnes utøvere som ikke driver regningssvarende på sikt. Lave priser hos utenlandske utøvere smitter dessuten over på norske priser. Nettopp derfor er NLF veldig på hugget når det gjelder å komme frem til ordninger som gjør at utenlandske transportører skal betale fullt ut for seg i norske bomstasjoner. Samferdselsministeren har lovet at dette skal være på plass til sommeren 2012. Dette vil i hvert fall gjøre konkurransen noe mer jevnbyrdig, avslutter Slaatsveen.