- Vi kommer i havn

Etter mange skjær i sjøen er Unifeeder forsiktig optimist i forhold til fremtidig samarbeid med Yilport.

Publisert Sist oppdatert

Det tyrkiske selskapet har overtatt som operatør av containerterminalen i Oslo havn. Avtalen gjelder i 20 år med mulig forlengelse i ytterligere 10 år.

Med Yilport ble det varsler kraftig prisøkning i landets største havn. Rederier mente det var stikk i strid med en nasjonal målsetning om å flytte godstransport fra vei til sjø.

- Da må kostnadene ned. Men i Oslo skjer det motsatte, ropte rederiene som er bekymret for konsekvensene.

Yilport lover imidlertid en mer effektiv drift, noe som betyr lavere kostnader for rederiene på flere områder.

- Tyrkerne har ikke tenkt å tape penger over tid, men heller ikke miste trafikk, ifølge styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo havn.

Tøffe tider

- Det har vært tøffe tider i de to månedene Yilport har operert i Oslo havn og dette har vært særdeles utfordrende både operasjonelt og kommunikasjonsmessig. Yilport kom nok vel sent i gang med informasjonen og undervurderte betydningen av dette. Lange køer i gaten og treg skipsoperasjon har preget oppstarten.  Overgangen har vært tyngre enn vi trodde og håpet. Kommunikasjon og dialog er en dyd av nødvendighet for et godt og tilfredsstillende samarbeid, sier adm. direktør Christian Amundrød i Unifeeder Norway AS.

Amundrød er positiv til fremtiden, og fremhever at man har utviklet en fornuftig dialog rent operasjonelt og vil gjerne berømme Unifeeder`s ansatte som har arbeidet hardt for å minimere konsekvensene for våre kunder.

- Vi har stor tro på produktivitetsøkning, men frykter det fremtidige kostnadsbildet og prisøkninger fra Yilport, sier Amundrød.

61,5% av godset som kommer sjøveien til Oslo Havn kommer på Unifeeders båter.