Velkommen til Raufoss!

RAUFOSS: Vi fokus mot Raufoss Industripark. Med et transportbehov på 10.000 fulle vogntog til og fra i året, er dette det største industriområdet i innlandet.

Publisert Sist oppdatert

Industriområdet er av stor betydning for flere lokale transportører. For å ha høy tilstedeværelse nettopp der produksjonen skjer, etablerte to av disse, Toten Transport AL og LRN Transport AS, sammen med Schenker firmaet Multisped AS i 2002. Sistnevnte holder til inne i selve næringsparken og har mye av sin transport knyttet til den.

På de neste sidene kan du lese om tradisjonsrike bedrifter som Raufoss Fuels Systems AS og søsterselskapet Ragasco, samt Kongsberg Automotive.

Flyttet patronproduksjon 

At det i dag er et høyst levende industrimiljø på Raufoss henger nøye sammen med flyttingen av patronproduksjon fra Akershus festning til Raufoss i 1895. På grunn av konflikter med Sverige, ønsket en forsvarskommisjon flytte produksjonen til et tryggere sted i innlandet. Frem til unionsoppløsningen i 1905 økte konfliktnivået med Sverige, og antall ansatte var en stund oppe i 500. Parallelt med dette ble Raufoss knyttet nærmere til omverden med åpningen av jernbanen mellom Kristiania og Gjøvik i 1902.

Etter unionsoppløsningen sank behovet for ammunisjon betydelig og dermed også antall ansatte. Første verdenskrig medførte ny eventyrlig vekst. Etter krigen falt behovet for ammunisjon dramatisk. Noe ble kompensert med sivil produksjon og ny teknologi. Under andre verdenskrig økte ammunisjonsproduksjonen (for tyskerne) dramtisk igjen, for så å synke like dramtisk ved krigens slutt. Allerede mot slutten av 1945 utgjorde sivilproduksjonen 60%.

Statlig eierskap

Raufoss Ammunisjonsfabrik (RA) ble eget rettssubjekt med eget styre og representantskap i 1947. Norges medlemskap i NATO fikk stor betydning for RA som frem mot 1960 fikk et betydelig økende produksjonsvolum og rundt 2000 ansatte. Senere bølget det frem og tilbake med stor usikkerhet. RA ble omdannet til aksjeselskap i 1968 med Staten som eneaksjonær. I 1990 ble Raufoss AS, som selskapet da het, et børsnotert selskap. To forretningsområder ble skilt ut som heleide datterselskaper i 1995. Raufoss Automotive produserte for bilindustrien. Det store kapitalbehovet førte til at Norsk Hydro kom inn som eier kort tid etter.

Det andre forretningsområdet, Forsvar, dannet sammen med svenske og finske partnere i 1998 et eget datterselskap, Nammo AS. Den norske stat eier 45% av dette selskapet. Andre deler av Raufoss ASA er splittet opp og solgt, noe som har ført til en flora av forskjellige bedrifter, mellom 30 og 40 i tallet.

Bildelproduksjon

Norge har ingen egen bilproduksjon, men vi har noe av Europas mest avanserte bildelproduksjon. Mye av denne produksjonen foregår i Raufoss Industripark. Ikke minst på grunn av bildelproduksjonen, stor grad av automatisering og bruk av lettvektmetaller, er Raufoss Industripark blitt et Norwegian Centres of Expertise (NCE). Det er SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har utviklet programmet for NCE. Målet er å støtte næringsklynger som har store muligheter for vekst. Det finnes et dusin industriklynger rundt om i landet. NCE Raufoss skal sørge for at klyngen utvikler seg ytterligere innen lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Klyngens viktigste markeder er den globale bilindustrien og forsvarsmarkedet.

Det er en variert flora av bedrifter i Raufoss Industripark, og langt fra alle er med alle er med i NCE Raufoss. På en annen side er også bedrifter utenfor næringsparken med, slik at NCE Raufoss i alt omfatter mer enn 40 virksomheter med over 4000 ansatte. Samlet årlig omsetning ligger på 5,5 milliarder kroner, og eksportandelen er høy, i gjennomsnitt 85 %. NCE Raufoss fikk status som NCE-prosjekt i 2006 og vil vare til 2016. Utviklingsarbeidet ledes av SINTEF Raufoss Manufacturing AS, som er et felles forsknings- og utviklingsselskap. Det opererer som en utviklings- og kompetansepartner for bedriftene i klyngen.