Velger vannet - også som pensjonist

RØYKEN: Ragnar Åsly (62) gikk nylig over i pensjonistenes rekker, etter 31 års logistikk-karriere i Nestlé. Nå nyter han mye av tiden i sin 43-fots seilbåt i kappseilas med linjeskipene som frekventerer Oslofjorden. Med Åslys avgang forsvinner de lokale supply chain managere i Nestlé Norden.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere logistikksjefen i Nestlé Nordic har brukt mesteparten av tiden i selskapets logistikkavdeling som ble etablert midt på 1980-tallet. Han ledet i en årrekke lagringsaktivitetene i Nestlé Norden med ansvar for selskapets lagre i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I de siste årene hadde han ansvaret for logistikk og kundeservice i Norge. I tillegg var han sjef for Nestlés fabrikk på Hamar, hvor han etter hvert også fikk den krevende oppgaven med den praktiske gjennomføringen av styrets beslutning om nedleggelse og overføring av produksjonen til andre land.

Ivrer for sjøtransporten

Ragnar Åsly ivrer fortsatt for transport og logistikk, spesielt sjøtransport. På fjorårets Transport og Logistikk-konferanse på Gardermoen innledet han om sjøtransportens betydning. Nestlé frakter store deler av sine varer til Norge og Norden via sjøen.

- Transportkostnadene kan fort bli ca. 15% lavere enn for tilsvarende biltransport. God planlegging og nært samarbeid med linjene gjør at frekvens og transporttid ikke utgjør noe problem, forteller Åsly som også påpeker en del andre fortrinn som sjøtransporten har.

- Sjøtransport må være fremtiden, det er jo ren logikk mener han, og forteller videre:

- Økende biltrafikk skaper trafikkaos og store miljøutfordringer i Europa. Utbygging av infrastruktur for transport med bil og bane vil sannsynligvis ikke kunne klare å dekke økende transportbehov. Veiavgifter er stigende og fremkommeligheten synkende. Dette motiverte Nestlé til å se på sjøtransport for 16 år siden og de synes det er minst like viktig i dag.

Jernbane er også viktig for Åsly, men han synes ikke noe særlig om debatten om lyntog.

- Klarer vi å frakte folk mellom de store byene på ca. samme tid som det tar med fly, alt inklusive, bør det være godt nok. Jeg er nok mer på linje med Ueland, og synes at pengene bør brukes til utbygging av banestrukturen i sentrale befolkningsrike strøk. Blir det noe igjen, bør man absolutt styrke fremkommeligheten for godstransporten på skinner, understreker Åsly.

Var forberedt

Åsly har forberedt avgangen over tid og har bidratt med organisasjonstilpassning og erfaringsoverføring til nye og yngre krefter som overtar logistikkansvaret i Nestlé. I forbindelse med hans avgang, forsvinner de lokale supply chain managere i Nestlé Norden. Supply chain ledes av Guido Fregonara med base i København. Logistikkdelen, som omfatter lagring og transport ledes av Regine Kimmer Jørgensen (39), med base samme sted. Nordisk kundeservice ledes av Anikka Johansson fra Helsingborg. For å dekke lokale behov, har hvert land et team som følger opp den kunderelaterte delen av logistikken, i tett samarbeide med kunden selv. Planleggingsansvarlig i Norge, Jan Morten Rasmussen, leder dette arbeidet.

Sjøen er også fritid for Ragnar Åsly. Her nyter han tilværelsen i kappseilas med linjeskipene som frekventerer Oslofjorden.

- Dette er helsebot som kan benyttes i enda større grad som pensjonist. Kontakt med barnebarn i Skåne, som også er ivrige seilere, blir det vel også litt tid til. Om vinteren er det langrennssporet som lokker. Jeg gikk skikurs for oss over 60 i vinter. Trodde jo jeg var ganske god, men med riktig teknikk er alt mye mer morsomt. Siden ingen får garanti for evig helse og velbefinnende, kan det være greit å slippe nye krefter til, mens man selv fortsatt er sånn noenlunde i orden, sier Åsly, som også håper å kunne bidra til å skape en trygg alderdom for både mor og svigermor på rundt 90 år. - Det skylder vi vel våre mødre, avslutter han.

PS - Du må få med at jeg også er gardemusikkveteran og har stor glede av regelmessig omgang med kamerater fra den tiden, sier Åsly helt til slutt.