Vegvesenet med tøffere brøytekrav

Brøytebilene skal være raskere på pletten der nye kontrakter er inngått. Vegvesenet skjerper kravene til brøyting etter snøfall.

Publisert Sist oppdatert

Vegvesenet har innført en ny standard for brøyting, strøing og salting som skal gi bedre kjøreforhold i vintersesongen.

Etter snøfall skal de mest trafikkerte riks- og fylkesveiene ryddes raskere. Kravene får virkning for 20% av kontraktene denne vinteren, og i løpet av fem år på hele riks- og fylkesveinettet. Mens man tidligere stilte krav om oppstart av brøyting ved en viss snødybde - fra to til seks centimeter – er de nye kravene at brøytebilen skal rekke rundt sin rode innen en tidsfrist.

Den såkalte brøytesyklusen er satt til 1,5 time i den høyeste vinterdriftsklassen. Det er også tidsfrister for strøing og for å gjenopprette bar kjørebane eller bare hjulspor. Fristene varierer med vinterdriftsklasse. Trafikkmengde, klimaforhold og veiens beskaffenhet er tre av faktorene som vurderes i valg av driftsklasse.

Mer bruk av saltløsning

Kontraktene skal vri innsatsen mot mer brøyting og riktig bruk av salt. Salt skal brukes når salting virker best, typisk ved temperatursvingninger rundt null grader. Det vil innebære flere brøyte-kilometer og mer bruk av saltløsning istedenfor tørt salt.

Holdeplasser

Med den nye standarden kommer det krav om renhold på holdeplasser om vinteren. Det vil si at strøgrusen skal fjernes fortløpende på denne delen av veinettet.