- Utenlandske vogntog like bra som norske

Statens Vegvesen slår hull på myte.

Publisert Sist oppdatert

Etter at flere medier har skrevet om at utenlandske lastebiler hadde fire ganger så ofte mangler som norske i en teknisk kontroll ved Eidfjord, har Statens vegvesen gått ut med en melding.

«De utenlandske vogntogene skiller seg ikke negativt ut i forhold til de norske på resultatene fra de tekniske kontrollene utført hittil i 2013», heter det i meldingen.

Hittil i år har Statens vegvesen kontrollert 16.875 tunge kjøretøy i teknisk kontroll. Av disse var ca. 60% norske og 40% utenlandske.

I fjor ble 28.648 tunge kjøretøy sjekket i tekniske kontroll ved Statens vegvesens kontrollstasjoner. Dette var en økning på 2% fra 2011. Med nærmere 17.000 kontrollerte kjøretøy hittil i år antar Statens vegvesen at man vil lande på omtrent samme tall i år.

10.006 kjøretøy i årets kontroller har vært norskregistrerte, mens henholdsvis 6 750 og 119 har kommet fra EU-land eller andre land.

- Vi forskjellsbehandler ikke. Når vi kontrollerer, tar vi inn alle tunge kjøretøy, uansett nasjonalitet, sier fungerende avdelingsdirektør Silje Alund i Statens vegvesen.