Tvunget til å lande, millioner i tap

Utbruddet fra vulkanen Eyjafjallajökull stakk kjepper i hjulene for norsk logistikk- og transportbransje.

Publisert Sist oppdatert

Tusenvis mottok permitteringsvarsel, og mens utgiftene løp som vanlig, falt inntektene bort. Flystansen medførte store forsinkelser i godsstrømmene.

- De fleste av våre medlemmer som holder på med flyfrakt sendte allerede dagen etter utbruddet, ut permitteringsvarsel til nesten alle sine ansatte. De fleste trakk disse tilbake når luftrommet gradvis åpnet igjen. Omsetningsbortfallet de første dagene var 90-100% for flere av våre medlemmer. Dette er dramatisk og påfører bedriftene store kostnader, forklarer Heidi Christine Lund, rådgiver i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL).

- Usikkerheten rundt flytrafikken gjorde at kundene valgte alternative transportformer. Hvor store tapene blir får man først oversikt over etter at tallene for april er klare.

Uforberedt

Flyselskapet Widerøe, som på vegne av Jetpak, forsyner distrikts-Norge med tidskritiske varer, var blant de som sendte ut permitteringsvarsel til 600 ansatte.

- Utbruddet kom som ”julekvelden på kjerringa” og ingen var forberedt på noe slikt. I den fasen måtte vi omstille oss fort. Vi sendte ut oppdaterte statusrapporter til våre kunder hver sjette time. Dette bidro til at de i alle fall fikk en viss oversikt å planlegge ut ifra, sier fraktsjef Svein Visdal. Han opplyser at flystansen kostet selskapet ca. 500.000 kroner.

- Utgiftene løp tilnærmet som normalt, men vi fikk ingen inntekter inn, forteller han.

På sikt tror han ikke flystansen får særlige konsekvenser for selskapet.

- Kundene våre har vist stor forståelse for situasjonen. De som ønsker å bruke fly for å få frem godset vil nok også velge det i fremtiden, sier han.

Laksenæringen rammet

Fiskenæringen ble hardt rammet av flystansen. Ifølge Eksportutvalget for Fisk fraktes ca. 13% av norsk lakse-eksport med fly.  

- Vi mener denne episoden viser at det er svært viktig at både norske og europeiske myndigheter er godt forberedt på å håndtere slike situasjoner, både hva angår overvåkning, modellering, varsling og vurdering av flysikkerhet, sier Jørgen Christiansen, Kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap.

For å være forbedret på en situasjon hvor problemet kommer tilbake eller blir mer langvarig, vurderer selskapet nå alternative transportveier til Asia og USA.

Selv om fiskerinæringen ble kraftig berørt da flyene ble satt på bakken, har man i stor grad klart å begrense konsekvensene.

- Vi sendte noen mindre partier til flyplasser utenfor Norge. Utfordringen gjaldt ikke bare stengte flyplasser, men det var også mye usikkerhet om hvilke flyplasser som ville bli stengt, og hvor lenge, påpeker Christiansen.

Ettersom flytrafikken var tilbake på tilnærmet normalt nivå i løpet av en uke, ble også konsekvensene begrenset. Ifølge Christiansen skilte ikke denne situasjonen seg vesentlig fra andre logistikkutfordringer, som for eksempel blokkerte veier eller transportstreiker i Europa.

Da det viste seg at askeskyen påvirket det meste av europeisk lufttransport, valgte Marine Harvest å holde noe igjen på slaktingen, for å unngå en brå endring i tilbudet av laks til Europa.

- For tiden er etterspørselen etter laks i Europa langt høyere enn produsentene klarer å levere. Det er dermed også rom for å øke salget til Europa dersom transport til USA og Asia blir krevende, forklarer Christiansen.

Hapro heldige

Også elektroindustrien følte flyproblemene på kroppen. Hapro (Hadelandprodukter) på Gran var blant de som opplevde visse forsinkelser. Til sin produksjon av elektroprodukter er selskapet avhengig av deler fra underleverandører i Asia og USA, og mye går på vingene.

- Vi har hatt noen forsinkelser på komponenter, men ikke så ille at det rakk å få alvorlige konsekvenser for produksjonen, sier logistikksjef Per Edgar Stuksrud.

- Transportbransjen tok selv raskt tak i situasjonen og fikk sendt varer med bil. For oss har det vært en fordel at leverandørene våre kjører samsendinger til Europa, sier Stuksrud.