Transport på autopilot

Lastebilvogntog som er koblet sammen til lange tog og som kjører på autopilot på dedikerte supermotorveier. Slik ser Volvo Trucks for seg fremtidens transportløsninger på vei.

Lastebilprodusenten har sett i krystallkulen, gjennom prosjektet Concept Truck 2020, selskapets fremtidsvisjon.

- Ser vi bare ti år frem i tid kan forskjellene fra dagens lastebiler komme til å være betydelige, mener Rikard Orell, designsjef for Volvo Trucks, og en av hjernene bak Concept Truck 2020.

Legger man Volvos visjon til grunn vil fremtidens langtransport bestå av lange kjøretøykombinasjoner, styrt av autopiloter, som uten stans kjører i tette konvoier på grønne supermotorveier som knytter kontinentene sammen.

Allerede om ti år kan dette være fremtiden for store deler av transportbransjen, tror lastebilprodusenten.

- Utviklingen går stadig raskere. Derfor ligger ikke disse visjonene alt for langt frem i tid. Mye av teknikken som skal til for å realisere dette finnes allerede og noe må fremdeles utvikles. Formålet med vårt prosjekt er å spenne buen stramt, og skyte noen visjonære piler inn i debatten om fremtidens transportløsninger. Flikker vi kun på det som allerede finnes, risikerer vi at virkeligheten løper fra oss, mener Orell.

Effektiv og sikker

Enkelte av ideene er mulig å sette i produksjon allerede i dag, mens andre er ment å vekke interesse og debatt. En av de mer oppsiktsvekkende ideene er at kjøretøyene kobles sammen til lange tog som suser frem over kontinentene i 90 km/h.

– Det blir mulig når transportbransjens visjon om grønne korridorer blir virkelighet. Da skilles tungtransporten bort fra de ordinære trafikken og kjører i egne filer, omtrent som jernbane, men uten skinner, tror Orell.

Ettersom bilene går på autopilot blir også kjøre- og hviletid overflødig.

Store glassflater

Når det gjelder selve lastebilen er mye fokus viet til førerhytta. Volvo beskriver førermiljøet som romslig, luftig og fritt for forstyrrende detaljer.

– Vi har byttet ut det tradisjonelle instrumentpanelet mot et tynt flytende panel der informasjonen tilpasses sjåførens behov, forklarer Orell. Panelet styres via berøringsskjerm, omtrent som på en iPhone. Dette sparer mye plass.

Belysningen i førerhuset er delt inn i soner som enten tilpasses sjåførens ulike arbeidsoppgaver, eller til hvile og avslapping.

Rundt sjåføren er det store glassflater som både gir godt utsyn og innsyn. Dette gjør øyekontakt mellom sjåføren og medtrafikantene lettere, noe som forhindrer ulykker. Beskyttelse mot innsyn og mørklegging på kveldene skjer elektronisk.

Den som lever får se om Volvo får rett i sine spådommer. Om de grønne superkorridorene blir å se i Norge i nærmeste fremtid, tillater vi oss imidlertid å tvile på…