Tøft for påbyggerbransjen

- Vi skal ikke legge skjul på at situasjonen er krevende. Det er laber ordreinngang og det er prispress.

Publisert Sist oppdatert

- Gjennom de 33 år jeg har drevet Transportindustri kan jeg ikke huske at det har vært så stille mellom påsken og sommerferien. Det sier Terje O. Hanssen, daglig leder i Transportindustri AS i Fauske, som ble gjenvalgt til styreleder da Påbyggergruppen under Norsk Industri hadde årsmøte i mai.

– Det ble en del snakk om hvor bransjen går. Finanskrisen halverte lastebilsalget. Etterspørselen etter påbygg og tilhengere sank enda mer. Selv en stor og internasjonal aktør som Kögel måtte en tur til skifteretten. Også norske virksomheter har gått konkurs eller vært nødt til å omstrukturere. Men bildet er sammensatt. Noen nisjer, som spesialpåbygg og spesialhengere, klarer seg klart bedre enn gjennomsnittet, sier han.

Bilfabrikkene overtar

- Vi kan ikke bare skylde på finanskrisen. De forskjellige lastebilfabrikkene selger i stadig større grad såkalte konseptbiler når det gjelder enkle påbygg. Enkle skap, svingskivepåbygg og dumperkasser leveres ferdig montert på chassisene når de ruller ut av fabrikkene. I hvert fall deler av jobbene flyttes rett og slett fra påbyggleverandørene til bilfabrikkene, påpeker Hanssen.

- Det kreves ellers stadig mer av dokumentasjon som skal følge påbyggene. Dette koster oss tid og penger. Når ”alle” ønsker å kjøpe billige påbygg, er dette også en del av problematikken. I dagens situasjon er Påbyggergruppen viktigere enn noen gang. Gjennom Norsk Industri har vi styrke til å diskutere med myndighetene og påvirke til at rammeforholdene for bedriftene blir best mulig, sier han.

Hanssen har vært styreleder i Påbyggergruppen siden 2002. Han har en årrekke bak seg i styret. Han hadde også ledervervet på midten av 90-tallet da daværende Norsk Påbyggerforening ble en del av Teknologibedriftenes Landsforening, som ved sammenslutningen med Prosessindustriens Landsforening i 2006 ble til Norsk Industri.

Ett nytt styremedlem

Etter Påbyggergruppens årsmøte i begynnelsen av mai består styret nå av Terje O. Hanssen (Transportindustri), Hans Otto Westli (VBG), Yngve Østenengen (Nor Ka), Svein Landaas (SelcoTek AS) og Alf Ahdell (Bussbygg). Sistnevnte er eneste nye styremedlem.

Årsberetningen for Påbyggergruppen forteller om en aktiv bransjeorganisasjon. Gjennom 2009 var det møter med tunge aktører som Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet, Standard Norge, Lastfordonsgruppen (nordisk samarbeid), Forsvaret/FLO, NHO og CLCCR, som er et europeisk forum for påbyggerbedrifter.