Tar Dynamics AX til nye høyder

OSLO: 15. februar arrangerte Peritus lager- og logistikkseminar i Oslo, med fokus på Microsoft Dynamics AX 2012. Etter å ha vist en del av nyhetene i Microsoft Dynamics AX 2012 (som ble lansert ifjor høst), kunne daglig leder Leo Rosbach fortelle mer om selskapets bransjespesifikke løsninger innen lager og innkjøp.

Publisert Sist oppdatert

- Microsoft Dynamics AX 2012 har en innkjøpsmodul, men etter vår mening er det «noe å gå på». Det er her selskaper som Peritus kommer inn i bildet, gjennom å legge til funksjonalitet og bygge bransjespesifikke løsninger, sier Rosbach.

Warehouse Solution

Peritus Warehouse Solution er en slik løsning som gir enkel tilgang, utvidet funksjonalitet og bedre lagereffektivitet. Lagerløsningen samler lagerfunksjonene på ett sted, og gir lagermedarbeiderne oversikt over verktøy tilpasset vareflyten.

Blant annet optimaliseres lagerbeholdninger med ABC-analyse og automatiske analyser av trend og utvikling. I tillegg «baker» man også inn «Wilsons formel», som er en velkjent beregningsmetode for optimale bestillingsstørrelser. Formelen (som også kalles Economic Order Quantity-formelen) har vært i bruk i snart hundre år og gir kanskje ikke alltid helt optimale svar, men god, kvalifisert gjetning er som kjent bedre enn ikke noe.

Suksess hos Motor Part

- Et av prosjektene vi har gjennomført er for Motor Part AS, som tar hånd om ca. 60.000 reservedeler for blant annet Mitsubishi og Renault i Norge. Her så vi hvor viktig det var å få en riktig vurdering av sesong og trender. Etter at de fikk på plass gode sesongberegninger, for eksempel for glødeplugger, ble lageret redusert med 10-12%, forteller Rosbach.        

- I løsningen gjøres det automatiske beregninger og kommer med bestillingsforslag. Som bakgrunnsmateriale kan man for eksempel importere historiske data fra de siste tre foregående år, forklarer han.

Spesialisert på bilimport

Peritus betyr ekspert på latin. Et ord som betyr både ekspert og som har IT i seg ble et naturlig valg da Leo Rosbach i 2001 etablerte firmaet Peritus. Etter å ha jobbet med ERP-løsninger og bilbransjen siden 1982, var det heller ingen grunn til å være beskjeden. Drammen-selskapet med 16 ansatte hadde i fjor en omsetning på 24,5 millioner kroner, og er en av Microsofts mange distributører i Norge. Som så mange andre, som for eksempel Hands, NaviCom og AX data, har Peritus valgt å fokusere på bransjespesifikke løsninger der man tilpasser programvaren til bransjebehov. Et av hovedfokusene for Peritus har vært bedrifter som driver med bilimport. Løsningen Peritus Auto Solution baserer seg på Microsoft-teknologi med Dynamics AX og Sharepoint som grunnstamme i systemet. Men kunden kan, som Subaru Norge AS (som vi skrev en lengre artikkel om i MT 8-2010), også tilføye Dynamics CRM, Targit Business Analysis og Compello dokumenthåndtering. Fordelen med systemet er at man får en automatisk kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene. Bilimportøren holder slik enkelt kontakt med fabrikk, transportører, tollmyndigheter, forhandlere, Biltilsynet, serviceavdeling, lager, salg og kunde. Billogistikken tas til et nytt nivå og sørger for automatisk rapportering, elektronisk dokumentflyt og gir forhandlerne muligheter for selvbetjening, noe som reduserer administrasjonsutgifter hos importøren.