Straffer ikke ulovlig kjøring

Når Statens vegvesens kontrollører avdekker tungbilsjåfører uten sjåførattest, gis et kjøreforbud. Det er konsekvensen, uansett hvor mange ganger sjåføren stoppes.

Publisert Sist oppdatert

Den bulgarske trekkvogna på bildet ble stoppet på E134 Seljestad kontrollstasjon i Hordaland natt til tirsdag 27. oktober. Sjåføren var makedoner. Makedonia står utenfor EU og EØS-avtalen.

Når en makedoner kjører i EU/EØS-land for en transportør i et EU/EØS-land, skal han ha en førerattest som viser at han er ansatt på samme vilkår som en EU/EØS-borger. Denne skal være med sjåføren i bilen som et bevis på at transporten skjer uten noen form for sosial dumping, når det kjøres gods mot «vederlag».

Den makedonske sjåføren som ble stoppet på Seljestad fikk kjøreforbud. Ingen økonomiske sanksjoner ut over stå-tiden.

Kjøreforbudet er en reaksjon i henhold til Yrkestransportlova §40.

- Opp til hjemlandet å reagere

Det viste seg at sjåføren i trekkvogna på Seljestad ble stoppet uten sjåførattest i mai også, et annet sted i Norge.

- Når det er noe feil med førerattester, sender vi melding til myndighetene i landet der sjåførens arbeidsgiver er registrert. Så er det opp til dem å komme med reaksjoner mot bedriften i henhold til europeisk regelverk, sier senioringeniør Tron Ersvik ved Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen til MTlogistikk.no.

Når medlemsstaten av EU mottar meldingen skal det «ilegges en passende sanksjon i henhold til artikkel 12 punkt 2 i forordning 1072/2009».

Sanksjonene kan være alt fra inndragning av førerattester til midlertidig eller permanent inndragning av fellestillatelse.

- Dette kan få store konsekvenser for transportforetaket og kan i ytterste konsekvens medføre at foretaket må opphøre, opplyser Ersvik.

«Hentesjåfør» ordner opp

AT.no har erfaring med flere tilfeller der bulgarsk-registrerte trekkvogner med makedonske sjåfører er stoppet i Norge uten førerattest på plass. I alle tilfellene har sjåføren fått kjøreforbud til papirene er på plass, eller en ny sjåfør med EU/EØS-statsborgerskap eller sjåførattestpapirer i orden innfinner seg for å kjøre trekkvogna videre med lasten. Eventuelt kan den papirløse kjøre trekkvogna tom ut av Norge.

I alle tilfellene er det kommet en ny sjåfør for å kjøre lasten videre.

I teorien kan sjåføren uten attest overta kjøringen igjen etter å ha kommet «rundt første sving» og fortsette å kjøre til han blir stoppet igjen. Det eneste han risikerer er å bli stoppet på nytt senere, og bli nødt til å vente på å bli «reddet» fra Statens vegvesens kontrollører av en godkjent sjåfør.

Dette kan etter det AT.no forstår gjentas mange ganger uten at norske veimyndigheter har mulighet til noe annet enn å gi kjøreforbud.

NLF ønsker gebyr

- Dette er et kjent problem. Konsekvensene for dem som blir stoppet med manglende førerattest er små, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Han mener mangel på førerattest bør straffes i Norge. Men at forelegg fra politiet ikke er veien å gå:

- Det eneste språket de useriøse aktørene forstår, er penger i form av gebyr som må betales på stedet, sier han til AT.no.