Stopper truckene, er kanskje lørdagskosen i fare

DISENÅ: Maarud, bare navnet får det til å sprake i kjeven din. Hvem har ikke slukt en bugnende pose av potetgull i takt med en spennende fotballkamp på TV?  Maarud, det er liksom en del av lørdagskosen og selvfølgelig mye mer enn bare potetgull.

Publisert Sist oppdatert

I dag har denne legendarsike bedriften inne i skogen på Disenå i Sør Odal kommune ca. 110 produkter på markedet. Det blir mange paller av sånt, rundt regnet 350.000 i året som ruller ut og inn. Ikke så tungt, kanskje, men altså et enormt volum.

- Hos Maarud har plastpallene for lengst gjort sitt inntog.

- Vi var de første som begynte med plastpaller, sier Tor Arne Haugen, logistikksjef. - De er riktignok litt dyrere å skaffe enn trepaller, men så lenge det er Norsk Lastebærerpool som eier og håndterer pallene, blir prisen lavere. Plastpallene er lettere enn trepallene, de produserer mindre støv og annen skitt, og de holder lenger, sier Haugen.

Maaruds produkter er så lette at sittestablerne fra Atlet kan svinge rundt med fire og fire paller av gangen. Det er et imponerende syn. Truckene er utstyrt med skjermer og de har et stort virkeområde, Maarud har ca  21.000 m2 under tak.

- Vi kan få inn ca. 10.500 paller her. Det er et bra lagersystem med lokasjonsmuligheter, fortsetter Haugen. - Systemet holder orden på “best før”-dato, antall på lager pluss når det er produsert. Systemet ble oppgradert 30. september (Lawson/Merit Portal). Det var en stor jobb.

Produksjon på tre skift

- Truckene er svært sentrale i vår produksjon, fortsetter Haugen. - Vi produserer på tre skift, så det sier seg selv at om noe av maskinsparken står, vil det få konsekvenser, sier logistikksjefen og nevner ikke at lørdagskosen er i fare. Vi bare tenker oss det verste.

- For Atlet er Maarud en av de viktigste og største kundene, sier regioansvarlig salg i Atlet, Øyvin Nordstrøm. Sittestablerne, 18 i tallet, er de som brukes på alle tre skiftene, snilene (3) brukes på dagskiftet. I tillegg finnes en skyvemasttruck i systemet.

Det sier seg nesten selv at det er elektriske trucker som gjelder i dette området. Men det finnes også noen dieseldrevne motvektstrucker her av forskjellige merker som er knyttet til litt andre områder av produksjonen.

Fører eget skjema

Omtrent en gang i uken er serviceteknikeren fra Atlet innom Maarud. Hver kvinne og mann på trucken fører en egen bok hver dag, og fyller i tillegg ut et skjema når noe er galt. Atlet står for alle servicer og med en grundig loggføring fra de ansattes side blir også vedlikeholdet mer effektivt.

- Med såpass høy frekvens på maskinparken sier det seg selv at ergonomi er et viktig element for en vellykket arbeidsdag på trucken, sier Nordstrøm og legger til Atlets fremtredende rolle på dette feltet. Og dette er ytterligere utviklet på den nye skyvemasttrucken, UND 140, som Maarud kanskje tar i bruk neste år. Om det blir noen ny avtale, vel og merke.

Ny avtale i 2012?

For 2012 blir litt spesielt både for Maarud og Atlet. Da har samarbeidet mellom de to vart i ti år og det skal tegnes en ny avtale. Logistikksjef Haugen understreker at Atlet ligger godt an til å underskrive en ny avtale, men samtidiug vil bedriften ha friheten til å se på andre aktører i markedet. Og allerede nå er det flere av Atlets konkurrenter som har meldt sin interesse uten at Haugen har gjort noe som helst for å påvirke dem.

- Vi håper å gjøre en ny rental-avtale, som innbefatter service og kapitaldelen. Riktignok har det vært noe utskiftninger av materiell i løpet av disse ti årene avtalen har vart, men det blir en større rokkering neste år om vi får fortsette samarbeidet, sier Øyvin Nordstrøm i Atlet.

Maarud hadde BT som hovedmerke i mange år før Atlet kom på markedet. I kampen om en ny kontrakt i 2012 vet vi at både Jungheinrich og Linde har meldt sin interesse. Det blir en spennende runde neste år.