Stø kurs for SR Transport

TANANGER: Kjell Fjeldheim, ”finansminister” i SR Transport har all grunn til å smile om dagen. Oppdragsmengden er rekordhøy og transportselskapet regner med å nå en omsetning på ca. 190 millioner kroner i år.

Publisert Sist oppdatert

Kjell Fjeldheim er såkalt CFO, Chief Financial Officer i SR Transport, og han innrømmer at mange brikker falt på plass for selskapet da de for ett år siden flyttet til nye og bedre lokaler i Energiveien i Tananger.

- Vårt tidligere tilholdssted var et kombinasjonsbygg som egnet seg best som administrasjonsbygg, sier Fjeldheim om lokalene som lå noen få kilometer unna (også det innen Risavika Havnering).

- Det er en helt annen hverdag i dag med egen omlastningsterminal og lagerplass. Området er på 10 mål og vi leier også 5-6 mål rett ved siden av som vi bruker til parkering og oppstillingsplass, forteller han.

Offshoreindustri

Selskapet ble etablert i 1983 og firmanavnet SR Transport henspeiler på initialene i etternavnet til grunnleggerne Sivertsen (Per) og Røstad (Bjørn). Sistnevnte er daglig leder i selskapet.

Helt siden starten har SR Transport basert sin virksomhet på å utføre transportoppdrag for offshoreindustrien. Med lokalisering i Risavika Havnering utenfor Stavanger ligger transportselskapet midt i det pulserende hjertet for det norske oljeeventyret. Forsyningsbaser langs kysten, helt opp til Hammerfest, frekventeres med faste ruter. Blant basene de har faste ruter til er Kystbasen på Ågotnes, Mongstadbase, Saga Fjordbase i Florø, Vestbase i Kristiansund, Helgelandsbase i Sandnessjøen og Polarbase i Hammerfest. Årlig kjører SR Transport mellom 1,2 og 1,3 millioner tonnkilometer.

- Vi har til enhver tid 15-20 biler som er på veien langs kysten. Hvert år mottar vi ca. 60.000 ordre. Det betyr at det hver uke er godt og vel 1000 ordre, og på de større ordrene må vi kanskje fordele godset på ti ulike biler, forteller Fjeldheim.

Mye spesialtransport 

At mesteparten av godset er robust og tåler vær og vind gjør at selskapet hovedsakelig kjører med åpne biler.

- Vi har dessuten noen kapellhengere, skyter han inn.

Transportoppdragene varierer, men det går i mye rør og riggutstyr, samt containere og basketer (mindre containere/skap som benyttes hyppig innen offshore). 

Ofte er det snakk om spesialtransport, der bedriften må søke dispensasjon på grunn av at lasten er for tung, for bred eller for lang. Selskapet ordner da med alt fra dispensasjonssøknader og dokumentasjon, til følgebiler og rekognosering av best egnede kjørerute.

- Det er ikke uvanlig at vi har transporter opp til 70 tonn, forteller Fjeldheim.

Kabotasje

Mens det er blitt økt oppdragsmengde og økt omsetning, er lønnsomheten dårligere enn den var for et par år siden.

- Marginene er mindre enn det var tidligere. I dagens marked med pressende priser må vi stappe bilene helt fulle for å få økonomi i det, sier Fjeldheim. En sterkt medvirkende årsak er prisdumping, opplyser han.

- Den største utfordringen er utenlandske sjåfører som driver kabotasjekjøring i Norge. Utenlandske sjåfører som tjener rundt 800 euro i måneden kjører ofte internt på basenei tre-fire dager før de returnerer til sine hjemland, sier Fjeldheim.

- For en tid siden solgte vi en av våre gamle biler til Bulgaria. Denne møter vi nå på rett som det er. Sjåføren får 850 euro i fast månedslønn. Da er det all grunn til å rope et varsku for fremtiden for den norske lastebilsjåføren, mener han.