Statoil forlenger med Toyota

Toyota Material Handling ble valgt som leverandør da Statoil nylig skulle inngå ny avtale for trucker på sine landbaserte anlegg og offshore installasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Det statlige oljeselskapet tegnet den første samarbeidsavtalen med Toyota i 1993 og den omfattet et trettitalls trucker. Dagens leieavtale er på godt over 100 trucker og omfatter alle typer trucker, fra små standard interntrucker til store motvektstrucker som jobber med de helt tunge løftene på basene. Statoil har et variert håndteringsbehov som spenner fra store smalgangslagre med plasseringshøyder opp mot10 meterog til enklere laste- og losseoperasjoner.

Eksplosjonssikre trucker

I tillegg til disse truckene, leverer Toyota Material Handling en rekke spesialtrucker, som Toyota EX-sikrede Sone 2-trucker i både elektrisk og dieselversjon. 

På en EX-sikret truck blir alt som kan lage gnister innkapslet slik at gass ikke kan trenge inn i systemet. Videre blir det påmontert et spesielt gassdetektor-system som primært har til oppgave å stoppe strømforsyningen til trucken dersom det er farlig gass i området. Detektoren virker også som en kontinuerlig gassmåler, og vil gi alarm ved forskjellige nivåer. Hvis for eksempel trucken har stoppet ved gasskonsentrasjon i rommet, vil det ikke være mulig å starte trucken før området igjen er gassfritt.

Lang offshore-erfaring

- Vi er fornøyd med at vi har inngått en ny langsiktig avtale med Toyota Material Handling som leverandør av trucker til vår virksomhet. Vi føler oss trygg på at vi får en profesjonell leverandør med en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som leverer gode og tjenlige produkter. Våre to selskaper kan se tilbake på et langvarig og fruktbart samarbeid og vi ser frem til å videreføre og utvikle dette i årene som kommer, sier Per Terje Svalland, Advisor Strategic Procurement hos Statoil ASA.

- Et godt utbygd og velfungerende serviceapparat er slik vi ser det en av Toyota Material Handlings styrker som leverandør til Statoils virksomhet i Norge. Det er også viktig å nevne den erfaring Toyotas organisasjon har opparbeidet seg som leverandør til offshorevirksomheten gjennom en årrekke. Det er av avgjørende betydning at våre leverandører på en effektiv og profesjonell måte er i stand til å tilfredsstille de krav som stille til HMS, driftssikkerhet og tilpasning av tekniske løsninger ombord på våre installasjoner, påpekes det.

Servicelogistikk

Svein Ove Bartnes, regionsjef ved Toyotas avdeling i Bergen, har lang erfaring med oljeindustrien. Allerede i 1984 leverte han en Toyota Sone 2-truck til Nordsjøen. Han kan fortelle om logistikkutfordringer for serviceteknikerne.

- Vi har blant annet dannet et eget ”Offshore-team” med representanter fra de aktuelle avdelingene som jobber mot offshore: Stavanger, Bergen, Eide (Møre) og Trondheim. Teamet består av 14 personer og ledes fra serviceavdelingen ved hovedkontoret i Trondheim. Alle de operative serviceteknikerne har gjennomført ”offshore-kurs” for å kunne gjøre jobber på kontinentalsokkelen.

- Det er ikke bare å bestemme seg for å dra ut til en plattform, så det jobbes ut fra en serviceplan som sier hvilke plattform som skal besøkes, hvilke maskiner som er der og hva som skal gjøres. Derfor er viktig at det hele tiden jobbes forebyggende slik at vi unngår uforutsette driftsstanser ute på plattformene, sier Bartnes.