- Stans jernbanen før det er for sent

DB Schenker kommer med et banebrytende forslag i togdebatten: Stans toget – i seks uker.

Publisert Sist oppdatert

August var en dårlig måned for de som fortsatt har håp for toget som godstransportør: Først rykket DB Schenker ut i MTs søsterorgan Transport Inside med nyheten om at selskapet vurderer muligheten for å flytte alt gods fra Bergensbanen over på bil. Bakgrunnen er den elendige infrastrukturen og håpløse punktligheten på godstogene.

Deretter kom CargoNet på banen: Vi vurderer å legge ned hele eller deler av virksomheten, var budskapet i Aftenposten.

- Gjør som på Oslo S

DB Schenker ligger fortsatt «på været», forteller informasjonssjef Einar Spurkeland til MT.

- Vi har ikke tatt noen avgjørelse ennå. Men faktum er fortsatt det samme: Infrastrukturen er for dårlig, og trafikkavvikene altfor mange. Kundene våre er avhengig av pålitelig fremføring, og det sliter vi med å levere på jernbanen, sier Spurkeland.

I disse dager jobber Jernbaneverket (JBV) med en ny godsstrategi. Den siste kom i 2007. Spurkeland og Schenker vil gjerne bidra – og kommer med følgende forslag til JBV og myndighetene:

- Ta én strekning av gangen, stans togtrafikken fullstendig i 5-6 uker, og rust opp infrastrukturen hundre prosent. Bare skikkelige løft som dette kan redde jernbanen som godskorridor.

Spurkeland viser til det arbeidet som ble gjort på Oslo S og i Oslotunnelen i sommer. Der stengte de strekningen fullstendig, og jobbet dag og natt. Nå nyter passasjertrafikken godt av nettopp det skippertaket.

- Det er ikke noe problem med seks ukers driftsstans så lenge det planlegges skikkelig på forhånd. Det er stort sett bare vi, Posten og Tollpost som opererer med gods på bane, så det er heller ikke mange aktører å forholde seg til og bli enige med, understreker han.

DB Schenker tar også til orde for at alle spor bør overføres til nettopp Jernbaneverket (i dag eier NSB/CargoNet flere spor), slik at det blir mulig å planlegge mer helhetlig.
- I dag er det alt for mange akutte stopp på grunn av manglende vedlikehold og investeringer. Slik kan vi ikke ha det lenger, slår Spurkeland fast.

Han etterlyser også bedre tog, og ikke minst non stop-forbindelse mellom Oslo og Stavanger.

Flere problemer

Det er ikke bare Bergensbanen og det sentrale Østlandet som har problemer med fremføringen.

På Dovrebanen har det de siste ukene både vært avsporing og redusert fart på grunn av regn.