Stålsetter seg for vintersesongen

SANDNES: Forrige vinter var den tøffeste i manns minne på Vestlandet og jernbanen fikk mye ”pepper”. Terminalsjef Kjell Sigbjørn Hauge kan ikke gjøre stort annet enn å håpe på godt vær.

Publisert Sist oppdatert

- Siste vinter var den tøffeste rent værmessig siden 1953. Vanligvis har vi snø kun to uker her i Rogaland, men i vinter var det snørikt i tre måneder. Det førte til utfordringer, sier terminalsjefen, før han er rask med å legge til at forholdene var verre mange andre steder i landet.

- Det ble mye manuelt arbeid, som for eksempel snømåking og ispikking. Dessuten var det en del forsinkelser i jernbanetrafikken. Men foruten noen krevende vintermåneder kom togene relativt raskt tilbake i rute igjen, sier Hauge.

Ble satset på

Vær og vind er det vanskelig å gjøre noe med, men satsing på jernbaneinfrastruktur er noe som helt og holdent ligger i myndighetenes hender. Kritikken har haglet de siste årene mot myndighetenes manglende satsing, men Hauge ønsker ikke å ”skyte fra hofta”.

- Fra vårt ståsted er nye krysningsspor på Sørlandsbanen det viktigste å få på plass. Da oppnår man bedre utnyttelse av jernbanemateriellet og togene kan kjøre i retur raskere enn hva tilfellet er i dag, forteller Hauge. Han er likevel tilfreds med mye av det som gjøres fra politisk hold.

- På Sørlandsbanen bygges ett krysningsspor i løpet av året, og 6-7 er på gang de nærmeste årene. Jeg har inntrykket av at politikerne har våknet litt nå og at det er en ny ”drive”. Blant annet er jo godsterminalen her i Sandnes ganske ny, sier han og smiler bredt.

Det er tydelig at han er stolt over godsterminal som ble åpnet med pomp og prakt av daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i januar 2008. Prislappen var på ca. 500 millioner kroner, for den summen fikk man en moderne terminal som blant annet har tre600 meterlange spor samt to lastegater, og som dermed er velegnet for effektiv håndtering av containere og lasteflak.

15% økning i 2008

Siden slutten på 1980-tallet var det et ønske om å bygge ny terminal for Stavanger-regionen utenfor sentrumskjernen. Bakgrunnen var behov for mer kapasitet til å håndtere et økende behov for godstransport, og driften ved terminalen i Paradis ble betraktet som lite effektiv på grunn av plassmangel og et uhensiktsmessig sporarrangement.

Ganddal ble vurdert som stort nok og med tilstrekkelig nærhet til folksomme områder som Stavanger og Sandnes, og i 2005 begynte anleggsarbeidet.

I 2007, det siste året i Paradis i Stavanger, gikk det 67.000 TEUs gjennom terminalen. I første driftsår noterte man en økning på 12%-15%, for så å synke til 72.200 TEUs i fjor.

- Hovedproblemet med terminalen i Paradis - bortsett fra at den var gamel og nedlsitt - var sporlengden. Det var kun et spor på200 meter, noe som medførte at man måtte dele opp toget, forteller Hauge.

I dag er det tre spor på600 meter, området er dessuten større og mer oversiktlig. Området er blant annet enveiskjørt slik at det er enklere å administrere køen og truckene får bedre oversikt. Legg til moderne inngangskontroll, radiokommunikasjon med truckene og trucker utstyrt med vekt som veier enhetene, har det i det hele tatt blitt en moderne terminal som tilfredsstiller de kravene man stiller til en godsterminal anno 2010.

40 år i bransjen

Hauge har jobbet i NSB-systemet i 40 år, først i NSB Gods og siden i CargoNet. Slik har han på nært hold sett hvordan jernbanefrakten har endret seg opp gjennom årene. Fra den tiden da vognlasten var den dominerende og til containerlasten begynte å ta over p 1980-tallet. Hans nåværende arbeidsgiver, Terminaldrift AS, er et heleid datterselskap av CargoNet. Han var terminalsjef i Paradis og 12 ansatte ble med på flyttelasset til den nye terminalen i Ganddal. I dag jobber 17 stykker i Terminaldrift AS.

Eieren, CargoNet er terminalens klart største kunde med fem togpar i døgnet som går tur/retur Alanabru-Ganddal. En annen viktig kunde er CargoLink som har to biltog tur/retur Drammen hver uke. Nye biler kommer inn og for best mulig utnyttelse av toget tilbake prøver man å fylle på med leiebiler eller bruktbiler som skal til Oslo-området.

Det er på morgenen og ettermiddagen det ”koker” på terminalen, med tog inn på morgenen og tog som går i retur om ettermiddagen.

Ny logistikknabo

Schenker og Tollpost Globe etablerte seg på Ganddal med en gang terminalen ble åpnet. Denne høsten slo Johs. Lunde-gruppen følge ved å flytte inn i ny terminal rett i nærheten av godsterminalen.