Stadig flere store skap

ULEFOSS: Istrail Ulefoss AS står bedre rustet for fremtiden enn før, og det blir stadig produsert flere store skap ved bedriften på Ulefoss.

Publisert Sist oppdatert

Finanskrisen for tre år siden medførte at hele Istrail-konsernet måtte omstruktureres. Ny kapital fra de opprinnelige eierne og en ny ekstern investor, Borgestad Industrier ASA, fikk fart på sakene. – Her på Ulefoss utvidet vi produksjonshallen i de gode tidene. Derfor har vi stor kapasitet og er bedre rustet enn noen sinne for fremtidig vekst innenfor skapproduksjonen, sier Torbjørn Winsnes. Han leder Istrails samlede virksomhet i Norge. Den omfatter også salg av dumpere og tilhengere fra søsterselskapet i Polen, Istrail Sp. Z o.o. Også Anders Skipenes, en av grunnleggerne og eierne, samt daglig leder i morselskapet Istrail Invest AS, er godt fornøyd med tingenes tilstand om dagen.

Flere store skap

Istrail Ulefoss er tradisjonelt best kjent for små og mellomstore skap. Dette har endret seg de siste par årene. Selskapet ble valgt som skapleverandør da Scania og Iveco oppnådde rammeavtaler med Posten/Bring. På Scania er det naturlig nok snakk om store skap, og dette har også etter hvert indirekte ført til leveranser av større skap til andre kunder. Et tidligere samarbeid med Chereau har opphørt. Istrail Ulefoss har i stedet startet egen produksjon av termoskap, mens slike produkter tidligere kom fra den franske produsenten.

Winsnes regner med at Istrail Ulefoss vil komme opp i 250 skap i år. Av dette vil skap til Posten/Bring utgjøre et sted mellom 25 og 30%. Kapasiteten er imidlertid mye større. – Med de lokalene vi har nå, skal vi klare i hvert fall 400 skap i året, litt avhengig av fordelingen mellom små og store og termoskap. For øyeblikket er vi rundt 25 ansatte her, og antallet er økende. Det tette samarbeidet vi har med Scania og Iveco når det gjelder skap til Posten/Bring, har også ført til at vi er blitt flinkere til å planlegge og tenke rasjonell produksjon, avslutter Winsnes.