Smart åpning av Giske

Om det brukes riktig, kan nye GS1 Smart Centre, gi nærigslivet gevinster i milliardklassen, mener ledelsen i GS1 Norway.

22. april åpnet nærings- og handelsminister Trond Giske GS1 Smart Centre, det nye kunnskaps- og innovasjonssenteret i Oslo for effektiv handel og logistikk. Senteret er det første i sitt slag i Norden, og ett av få på verdensbasis.

- Senteret vil bidra til å skape mer effektiv vareflyt, få ned kostnadene og føre til mer innovative og konkurransedyktige norske bedrifter og institusjoner, uttalte Trond Giske under den høytidelige åpningen.

- På nasjonalt plan dreier det seg om gevinster i milliardklassen på tvers av alle sektorer og virksomheter, sier adm. direktør Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway.

Verdikjede-modell

Senteret har bygd en stor, interaktiv modell av verdikjeden, hvor nye og bedre systemer for effektiv handel og logistikk kan demonstreres, testes og videreutvikles. Smarte løsninger for identifikasjon, datafangst og datadeling gir økt effektivitet, lavere kostnader, bedre oversikt og styring samt bedre kundeservice.

Modellen er fleksibel og kan enkelt tilpasses ulik bruk og brukergrupper, bransjer og behov.

Senteret blir også en møteplass hvor ulike interessenter i verdikjeden kan komme sammen og dele erfaringer og utvikle nye, felles løsninger.

Presenterer muligheter

- Senteret skal presentere muligheter og visjoner for fremtidens verdikjede, og vil bidra til forandring, fornying og forbedring for norsk næringsliv og offentlig sektor, forklarer Jensen.

Det er den brukerstyrte og non-profit organisasjonen GS1 Norway som står bak senteret. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 bedrifter i Norge som abonnenter innen blant annet produksjon, transport, detaljhandel og helsevesen.