Sjøveiens riddere hos Reynir

- Dette er et velg sjøveien-prosjekt basert på realisme og gode faktabegrunnelser. Det vitner om iherdig jobbing og pågangsmot.

Publisert Sist oppdatert

Det sier statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet til Mtlogistikk.

Torsdag hadde han besøk av et knippe midt-norske sjøtransportentusiaster med håp om subsidier og pengestøtte til prosjektet for transport av fisk sjøveien fra Midt-Norge til kontinentet. Statssekretæren fikk presentert både økonomi og seilingsopplegg.

- Vi har en god følelse av at vi alle ønsker at prosjektet skal lykkes, kommer det samstemt fra delegasjonen etter møtet med statssekretæren.

På høy tid

– Det er imidlertid på høy tid at politiske festtaler om gods på kjøl blir realpolitikk, understreker havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Han representerer også Kysthavnalliansen som arbeider for sjøtransport av fersk sjømat til det europeiske kontinentet. Bak alliansen står havneselskapene i Trøndelags største sjømatregioner, Ytre Namdal og Hitra/Frøya,

- Over 70 prosent av den årlige lakseeksporten på ca. 400.000 tonn, går i dag til Europa hovedsakelig med utenlandske vogntog, sier Dekkerhus som har produsentene og eierne av sjømaten, transportør Blue Water Shipping og Norges Lastebileier-Forbund med på laget.

- Sammen med sjømateksportører og Norges Lastebileier-Forbund står Kysthavnalliansen klar til å demonstrere at vår mestvoksende eksportnæring kan bidra til å nå Norges klimaambisjoner og effektivisere våre investeringer i infrastruktur, sier Dekkerhus.

Positiv statssekretær

Reynir Jóhannesson kan ikke love pengestøtte eller subsidier nå. Han er redd dette kan føre til konkurransevridning i forhold til øvrige bransjer i Europa. Jóhannesson fremhever imidlertid mulighetene for dette pilotprosjektet.

– Fra departementshold skal vi så langt det er mulig bidra til å redusere risikoen ved dette prosjektet. Men det er en risiko med det meste. Også det norske oljeeventyret var risikofylt i starten, sier statssekretæren til Mtlogistikk.

Han oppfordrer den midt-norske delegasjonen til å søke tilskudd i Enova.

- De støtter en innovativ, energieffektiv og fremtidsrettet transportsektor med lave klimagassutslipp. I tillegg må aktørene stå på med nebb og klør for å få prosjektet inn i kommende NTP. Fristen er 29. februar, understreker Jóhannesson.

– Men den største utfordringen, ifølge statssekretæren, er sjømatprodusentene.

– En snakker om en dobling av produksjonen, noe som skaper store kapasitetsproblemer for godstransport på vei. Hvis ikke oppdrettsnæringen innser behovet for at det «nye godset» kan gå sjøveien, ja da blir det problematisk, sier Jóhannesson.