Sjøoffensiven er i gang!

OSLO: 10. mai var det kick off for sjøtransportens storstilte signingsferd langs norskekysten. Kampanjen «Velg sjøveien» skal sørge for at transportkjøperne i større grad velger «Riksvei 1» fremfor landeveien.

Publisert Sist oppdatert

Rederier, havner og speditører satser på å gjøre sjøveien mer attraktiv. I en storsatsning med kundemøter over hele Norge oppfordres vareeiere og speditører til å velge sjøveien for godstransport.

Første møteplass var i Narvik 10. mai, siden går det slag i slag med besøk i 15 andre byer, før erfaringene vil deles med deltagerne av «Transport og Logistikk» på Gardermoen 22. oktober.

Markedsføring

- Dette er den største fellesdugnaden aktørene i sjøtransportnæringen har gjort. Bak kampanjen står en rekke ulike aktører, som inkluderer 15 havner, Shortsea Promotion Centre, Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn, LTL (Logistikk- og transportindustriens Landsforening), Logistikkforeningen og flere rederier. Sammen blir vi bedre, sier Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn.

- Målsettingen med kampanjen er todelt. For det første ønsker vi å synliggjøre sjøveien som transportalternativ. Det er ikke så «skummelt» eller gammeldags som mange tror. Det andre vi satser på er å få konstruktive innspill fra de som deltar på arrangementene, slik at sjøtransporttilbudet kan bli bedre. Det er de som har skoen på som vet hvor det trykker. Hva må til for at transportkjøperen skal velge sjøen?

Undersøker potensialet

En utsmykket og innredet container spiller en sentral rolle under de ulike arrangementene. Containeren sendes, naturligvis med skip, fra havn til havn mens kampanjen pågår.

- Det er den som «binder» arrangementene sammen. Den er dekorert og innredet med både bar og musikkanlegg. Her kan vi ha enkel matservering under arrangementene og få en fin sosial møteplass, sier Hjukse.

- Vi vil «fylle» containeren med virtuelt gods. Tilbakemeldingene vi får med potensielle sjøtransportkunder, gir oss en oversikt over overføringspotensialet fra vei til sjø, forteller Hans-Kristian Haram, adm. direktør i Shortsea Promotion Centre.

Ulike behov 

Han ser frem til å delta på konstruktive møteplasser, der de lokale havnene kan fortelle om sine tilbud til distriktets næringsliv.

- Det er arrangementskomiteer i alle havnene, og konferanseprogrammet vil være tilpasset de behovene som er i de ulike delene av landet. I Narvik vil samspillet med jernbane spille en sentral rolle, i min fødeby Ålesund vil fisketransport få større fokus, mens det i Oslo for eksempel vil være større fokus på import og effektiv videredistribusjon, forklarer Haram.

Miljø

Han forteller om økt interesse for sjøtransport hos speditører etter undersøkelsen som ble lagt frem på Oslofjordkonferansen tidligere i år, som viste at det kan være mye å hente rent økonomisk på å velge kjøl fremfor vei.

- Et annet fortrinn er naturligvis miljøaspektet. Man forbinder ofte miljøtiltak med økte kostnader, men det stemmer ikke. Ved å velge sjøveien oppnår man både en samfunnsgevinst og billigere transport, sier Haram.

Er jobben ferdig når containeren ankommer Gardermoen og sluttstrek settes for kampanjen?

- Absolutt ikke. Vi ser på dette som et første steg. Vi er ikke ferdig med jobben når den ankommer Gardermoen. Dette er en start på et samarbeid vi håper vil vare i mange år. Ikke kun seks måneder.