- Sjåførene skal gjøre hverandre gode

Kravet om etterutdanning er ikke som mange tror.

I løpet av de nærmeste fem årene må alle norske yrkessjåfører ha gjennomført obligatorisk etterutdanning. Allerede 1. januar 2013 utløper yrkessjåførretten til de første sjåførene. Har de ikke tatt etterutdanningen innen det, må bilen parkeres. Det vil si; en kan godt kjøre rundt i et vogntog uten yrkessjåførkompetanse, men man har ikke lov å tjene penger på virksomheten.

- Retten til å føre kjøretøyet er ikke det samme som retten til å være yrkessjåfør, sier Tor-Arne Eliassen i Sjåførkompetanse AS.

- Førerkortets utløpsdato er med andre ord ikke identisk med fristen for å ha gjennomført obligatorisk etterutdanning. Langt i fra, sier han.

Holder orden på fristene

Sjåførkompetanse ble etablert i januar 2010, av seks transportsentraler på Østlandet. Selskapet tilbyr det meste innenfor transportutdanning. Men Eliassen legger ikke skjul på at hovedårsaken til etableringen er de nye kravene om etterutdanning.

De seks transportsentralene har til sammen 1600 sjåfører som nå er lagt inn i et system som holder orden på sjåførenes utløpsdatoer, og kaller inn til rett tid.

Selskapet tilbyr samme tjeneste også til sjåfører utenfor transportsentralene.

Forskjellige kurs

Etterutdanningen må altså gjennomføres hvert femte år, og den består av et kurs på til sammen 35 timer. Det vanligste er 5 dager á 7 timer.

- Hensikten med kursene er at deltagerne skal gjøre hverandre gode, sier Kjetil Dahlen i Statens vegvesen.

- Deltagerne skal selv være med å forme kurset, og det vil bli vesentlig forskjell på et kurs for tømmerkjørere og et for tankbilsjåfører, sier han.

Noen faste elementer vil imidlertid gå igjen i hvert kurs: Kosthold, kriminalitet og smugling, sikring av last, førstehjelp og ulykkesberedskap og økonomisk kjøring.

- Dette er viktig kunnskap for yrkessjåfører. Og til dem som mener at kursavgiften på ca. 12.000 kroner er mye å kreve hvert femte år: Denne utgiften får dere igjen – mangedoblet – i sparte drivstoffutgifter som følge av kurset i økonomisk kjøring, sier Dahlen.

Han viste på Transport 2011 til en undersøkelse fra Norge som viser at sjåførene bruker 11,7% mindre drivstoff etter kursing.

Dahlen understreker også at hele etterutdanningen kan strekkes ut i tid – fristen for å gjennomføre de 35 timene, er seks måneder.

- Kan få hastverk

Eliassen i Sjåførkompetanse sier at mange yrkessjåfører ikke er klar over når deres frist for etterutdanning går ut. @%:Mange kjenner ikke engang til ordningen.

- Vi gjorde en test forleden, og ringte 100 sjåfører. Bare ti av dem hadde full oversikt, sier Eliassen.

Undersøkelser MT har gjort i bransjen, tyder på det samme, og det er mye forvirring omkring den nye ordningen.

- Slik det ligger an i dag, er det mange som kan få seg en overraskelse, og dermed få hastverk i forhold til fristen, sier Eliassen.

Ifølge Statens vegvesen er det i dag 59 sertifiserte kurssteder for etterutdanning innenfor godstransport i Norge.