Seamless med full styring på havna

OSLO: Med Aker Brygge i bakgrunnen og Kongeskipet godt fortøyd ved sin side, kan Olav Madland sitte her ved bryggekanten og følge med på hva som skjer av andre aktiviteter i Oslo Havn. Eller i Bergen Havn for den saks skyld.

Publisert Sist oppdatert

Seamless har utviklet IT-systemet Portwin som er spesialisert for havnevirksomhet. Informasjonsflyten starter i god tid før skipene når havnen, og stopper når lastebilene eller togene ruller ut av havneområdet - på vei til en ny destinasjon med varene. Og med de rette tilgangene kan man fra sin PC følge hele transportkjeden ledd for ledd.

Det er mange faser som er innblandet fra et skip kommer med en vare til en havn, til den havner hos sluttmottakeren. Tanken bak utviklingen av Portwin er å samle denne informasjonen ett sted, med det formål å redusere feil, effektivisere havnedriften og øke inntjeningen.

Flere krav

Det er mange hensyn å ta. Som i trafikken ellers kan det oppstå forsinkelser med skip, og dette påvirker ofte flere. Det kan hende andre skip ligger på vent, og apparatet på terminalen må mobiliseres til rett tid. IT-løsningen gjør det enklere å planlegge denne fasen ved å kunne se flyten av transportmidler og varer noe frem i tid.

- Det handler om kaioptimalisering og ressursoptimalisering i havnen, sierOlav Madlandsom er daglig leder i Seamless.

De senere årene har ISPS-koden kommet til og fått store følger for havnedriften. Denne er utarbeidet for å redusere muligheten for terrorhandlinger mot havnerelatert virksomhet. I grove trekk er følgene at havnene er mer lukket enn tidligere, og at alle som skal inn på området må ha tillatelse. Det norske IT-selskapet har derfor utviklet en kortløsning med base i Portwin-systemet. Transportselskapene har sitt eget område i en av modulene tilknyttet Portwin der de legger inn hvilke biler og sjåfører de ønsker skal ha tillatelse for å kjøre inn på havneområdet. Deretter er det opp til den aktuelle havnen å godkjenne eller avslå forespørselen. Alle bilene registreres dermed automatisk når de kommer til havnen, eller når de forlater den. I tillegg kan det registreres godsmengde som lastes i bilene og sentrale tidspunkter i prosessen.

Samlemodul

Svært mye av informasjonen som sendes inn i Portwin, går via en samlemodul som kalles PortTools. Den delen av PortTools som tar for seg den landbaserte transporten kalles PortTools FSA. Informasjonen som samles inn via disse kortene i FSA går deretter til hovedhjernen Portwin der blant annet det som skal stå på fakturaen regnes ut.

I PortTools ligger det også en web-løsning (WIE) for rederiene slik at disse kan rapportere direkte om anløp via internett. Ved at rederiene selv rapporterer på denne måten, reduseres faren for feilregistrering. Det er også en del dokumenter som er påkrevd med tanke på ISPS-koden, og disse vil følge anløpsrapporten i PortTools WIE-løsning.

Ett tredje sentralt produkt under PortTools-paraplyen, er PortTools PortPlan. Dette er et avansert planleggingsverktøy for felter der det er begrenset tilgang, som for eksempel kraner, folk og råstofftanker. Løsningen viser detaljert analyse for anløp, kaiutnyttelse, behovet for kranutnyttelse og regner ut kapasiteten i de store råstofftankene.

Smart strek

Ved å trekke inn nye forsyninger og hva som er bestilt for henting, kan man følge utviklingen i fortid og i fremtid. Alle underliggende aktiviteter slås sammen i en slags tidslinje, eller en såkalt kontekst sensitiv meny. Ved å dra musen over de ulike feltene på denne linjen, dukker det opp relevant informasjon om den aktuelle prosessen på det gitt tidspunktet.

- Det som er viktig, er at systemet fungerer hver dag og at det fungerer likt hver dag. I tillegg er det viktig at vi som utvikler IT-løsningen forstår hva som skjer i havnedrift, samt at vi er tilgjengelige for å hjelpe når kundene har behov for det, sier Madland.

Selskapet har nylig kommet med en oppgradering av systemet som enkelt og greit heter Portwin 2. I tillegg jobbes det daglig med utvikling, og ett av tilleggsønskene er å lansere en løsning som gjør at man kan følge driften via mobiltelefonen. Dette vil spesielt være gunstig for mindre havner som ikke har døgnbemanning. Med varsling på telefonen, kan man logge seg på etter behov.