Schenker ber om statlig støtte

Stengte jernbanestrekninger koster godskundene over 200 millioner kroner i år. For å unngå prisøkning og at mer gods blir flyttet over til vei, ber bransjen staten gripe inn.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har ingen annen mulighet enn å videreføre de økte kostnadene med høyere priser på jernbanetransport på kundene. Jeg mener staten bokstavelig talt burde ha kommet på banen og kompensert for de tapene vi har som følge av sviktende infrastruktur, sier Per Kartnes, direktør Land og Marked i DB Schenker AS.

Frem til utgangen av september hadde godskundene til jernbanen tapt ca. 200 millioner kroner på grunn av stengte jernbanestrekninger. Denne regningen blir vesentlig høyere innen året er slutt, sier Kartnes.

Den dårlige kvaliteten på jernbanenettet i Norge rammer næringslivet hardt i form av høyere fraktpriser. Jernbaneselskapene har varslet en prisøkning på mellom 5% og 15% fra 1. januar 2012.

- Men en statlig kompensasjon ville dempet kostnadspresset og ført til at jernbanen fikk beholde mye av godstransporten, hevder Kartnes.

Forsømt i årevis

Per Kartnes mener utbygging og vedlikehold av jernbanen har vært et forsømt kapittel i årevis, noe som har rammet godstrafikken spesielt hardt.

– Når en strekning blir stengt returnerer godsvognene tilbake til terminal. Dette fordyrer godstransportene og skaper store forsinkelser i trafikken med betydelige kostnadsøkninger for næringslivets transporter, sier Schenker-direktøren.

Han peker på at Norge ligger langt bak våre naboland når det gjelder modernisering av jernbanen.

- Av våre4200 kilometerjernbane er bare 5% dobbeltspor. Sverige har11.900 kilometerjernbanespor og 31% dobbeltspor. Danmark har5900 kilometerjernbanespor og 9%-10% dobbeltspor, understreker han.

NRE-suksess

Schenker opplever imidlertid store kontraster om dagen, fra stort kostnadspress til jernbanesuksess. I september satte Schenker rekord da de sendte av sted et600 meterlangt tog fra Oslo med kurs for Narvik. Toget hadde to lokomotiver, 64 containere og veide intet mindre enn 1500 tonn – noe som tilsvarer 32 vogntog. Togsettet er det lengste og tyngste toget som har vært satt opp siden DB Schenker etablerte North Rail Express (NRE) 3. januar i år. Normalt er toget, som går via Sverige, på520 meter.