Samskip overtar Euro Container Line

Oppkjøpet utgjør Samskips så langt største på norsk jord, og rederiet forventer en dobling av volum til og fra Norge.

Publisert Sist oppdatert

Samskip har gjennomført oppkjøp av Euro Container Lines AS (ECL).

Med overtagelsen av ECL ønsker Samskip å styrke posisjonen i det norske markedet, gjennom økt servicegrad og frekvens langs Norges vestkyst og på kontinentet.

Det er spesielt med fokus på Norsk fiskeindustri, at Samskip nå vil levere et forbedret produkt, under egen kontroll, heter det i en pressemelding fra Samskip.

Vil doble volumet

Samskip forventer en dobling av eksisterende volum til og fra Norge, som igjen vil bidra til generell vekst i Samskips nettverk. Oppkjøpet fører til en tredobling av Samskips reefer-kapasitet langs Vest-Norge. Sammen med egne kjøle- og fryselagre i Rotterdam og Ålesund, vil Samskip nå kunne tilby en kapasitet på rundt 300 reefercontainere per uke til og fra Nederland og Tyskland.

ECL har tilbudt feeder-tjenester fra Hamburg og Rotterdam til Vestlandet og Midt-Norge.

Oppkjøpet av ECL er det siste in en rekke andre tiltak Samskip har gjort den senere tid, for å styrke sin allerede ledende posisjon i det norske markedet.

- Transaksjonen er forhandlet under ledelse av Olafur Olafsson, på vegne av Samskip, og Kristian Eidesvik, på vegne av ECL. Etterfulgt av vårt tidligere oppkjøp av 50 prosent i Silver Green AS, mener vi at dette oppkjøpet ytterligere bekrefter vår langsiktighet i det norske markedet, sier Jens Holger Nielsen, CEO i Samskip. 

Med oppkjøpet regner Samskip med å øke sitt norske volum fra 55.000 TEU årlig til rundt 90.000 TEU, og øke sitt totale volum fra 850.000 TEU til 885.000 TEU.

- Oppkjøpet av ECL konkluderer vår regionale oppkjøpsstrategi som er utviklet gjennom flere år. Jeg mener det er riktig å si at vi fremover vil kunne levere ytterligere verdi til vår kunder, gjennom å kunne tilby skreddersydde end-to-end løsninger som Samskip er kjent for i andre fiskemarkeder som Island og Færøyene. Samskips syn er at oppkjøpet styrker vår allerede sterke posisjon som en ledende aktør innen temperaturkontrollert logistikk, legger han til. 

Vil styrke konkurransen

Gjennom oppkjøpet håper Samskip å bidra til økt konkurranse i et marked som har vært dominert av selskapets konkurrenter, og gjennom å tilby tilgang til Samskips omfattende nettverk kan nye muligheter åpne seg for norske eksportører og importører.

Overtagelsen av ECL følger Samskip Logistics tidligere oppkjøp i Silver Green AS. Silver Green AS basert i Bergen, opererer en flåte på 14 reeferskip. Selskapet er markedsleder innen sitt segment, med hovedsakelig service i Nord-Atlanteren, Baltikum, Nordsjøen, samt Svartehavet. Samskip Logistics eier nå 5 reeferskip.

Samskip vil fast anløpe mellom 10 og 15 havner på Vestlandet, i Nederland og Tyskland, og i tillegg kunne tilby ad-hoc anløp i flere havner på forespørsel. Havner som Holla, Ikornes, Måløy og Haugesund vil legges til Samskips faste seilingsplan.

Med to faste ukentlige seilinger til/fra Rotterdam, samt ett-til-to ukentlige seilinger til/fra Hamburg, vil Samskip øke sin ukentlige frekvens til 3-4 seilinger per uke til og fra Norges vestkyst, avhengig av etterspørsel. 

ECL ble startet i 1999 som et joint venture mellom rederiet Wilson og islandske Eimskip. Senere overtok Wilson Eimskips eierandel. ECL har tilbudt sjøtransport fra Rotterdam og Hamburg til Vestlandet og Midt-Norge.