Ruster opp for kjettingsesongen

Gjennom 25 års virke har Flom Kjetting AS utviklet seg som spesialfirma på sikringsutstyr og kjetting. – Vi brenner for å øke kunnskapen om bedre sikring av last, sier daglig leder Jørn Lindhagen hos jubilanten.

Publisert Sist oppdatert

Flom Kjetting AS holder til i nytt og moderne bygg på Stathelle i Telemark og feiret sitt 25-årsjubileum i sommer. @%:Bedriften er storleverandør til transport- og anleggsbransjen, og driver i tillegg en betydelig virksomhet med kontroll og godkjenning av kraner.

Mye ugjort

- Vi opplever at aktørene i transport- og anleggsbransjen har et noe sprikende forhold til begrepet sikring. Mange er flinke og legger ned mye arbeid i å sikre godset på en forsvarlig måte, mens andre tar sjansen på at det ”går nok bra” for det er sjelden vi får kontroll, sier Lindhagen.

- Det er en stor fordel at sikring av last er ett av områdene det blir fokusert på i etterutdanningen av yrkessjåførene, men det er fortsatt mye ugjort for å få alle som transporterer gods til å bli dyktige nok til å trygge lasten på forsvarlig måte.

Årlig kontroll

Flom Kjetting introduserte kursvirksomhet i 2001 i samarbeid med et svensk firma for å bidra til økt bruk og forståelse for betydningen av førsteklasses sikring.

- Mitt ønske er at myndighetene innfører årlig kontroll og godkjenning av slikt utstyr etter samme mønster som man har for godkjenning innen løftesektoren. Det tilbys dessverre en del utstyr som ikke følger de minstekrav myndighetene har satt. Etter min mening forekommer det litt for mye ”synsing” når det gjelder bruk av lastesikringsutstyr, sier Lindhagen. Han ønsker det blir flere seminar av samme type Norges Lastebil-Forbund i Østfold arrangerte tidligere i år sammen med kontrollmyndighetene på Svinesund. Det fungerer aller best når både kontrollmyndigheter og brukere av sikringsutstyr møtes og får anledning til å snakke om problemer og løsninger, mener Lindhagen.

Sakkyndig virksomhet

Flom Kjetting AS har utviklet en egen avdeling som foretar kontroll og godkjenning av kraner.

- Vi driver ”sakkyndig virksomhet” og påtar oss oppdrag med årlig kontroll på alle merker av løfteutstyr, lastebilmonterte kraner og traverskraner inkludert. Alle i denne avdelingen har offentlig godkjente sertifikater for slike jobber, sier han. Mye av kontrollarbeidet foregår på firmaets hovedanlegg i Stathelle, i nærområdet og hos kunder i Oslo og Stavanger. Det er også ansatt en reisende kontrollør i Troms for de nordligste fylkene.

500 forhandlere i Norge

Kjettingsalget står for størst andel av omsetningen i firmaet, men er naturlig nok noe sesongpreget. Sikringsutstyr og tilbehør til løfteredskap derimot omsettes jevnt gjennom hele året.

Flom Kjetting representerer også østerrikske KWB som leverer løfteutstyret Grade 80 og Grade 100 av meget høy kvalitet. En annen representasjon er Pewag kjettinger for dekkbeskyttelse.

Flom er representert gjennom mer enn 500 forhandlere i landet.