Ragn-Sells tester ut CNG

Renovasjonsselskapet Ragn-Sells er ”forsøkskaniner” for Volvo og tester ut lastebiler med metandieselmotorer.

Publisert Sist oppdatert

Volvo har nylig satt i gang felttester i Sverige med lastebiler med metandieselmotorer, som selskapet lanserte tidligere i år, og Ragn-Sells går i løpet av denne måneden i gang med felttester i Norge.

I Sverige er felttestene omfattet av tre biler med 13-liters motor. Det er transportselskapene DHL og Götene Kyltransporter, samt renovasjonsselskapet Renova, som skal ha bilene i bruk. Samtlige skal benytte flytende metangass (LNG). Parallelt med oppstarten av felttestene ble Sveriges første tankstasjon for flytende metangass satt i drift i Göteborg. Ytterligere to slike tankstasjoner er planlagt i Sverige i første omgang.

Ikke LNG, men CNG

Her i landet skal to Volvo FE 6x2 med 7-liters metandieselmotorer settes i felttest i løpet av november hos Ragn-Sells. Ettersom det ikke finnes noen tankstasjon for LNG her i landet, skal disse to bilene gå på komprimert metangass (CNG). Teknologien er likevel praktisk talt den samme. Rekkevidden blir kortere enn med LNG, men det spiller neppe så stor rolle for et renovasjonsselskap.

Volvo har foreløpig ikke offentliggjort effekter og dreiemomenter på sine 7- og 13-liters metandieselmotorer.

Effektivitet

Hovedfordelene med metandieselmotorer er først og fremst effektiviteten og rekkevidden. Motorer drevet etter dieselprinsippet er fortsatt betydelig mer effektive enn ottomotorer med tennplugg. Ifølge Volvo skal sjåføren merke liten eller ingen forskjell på å kjøre en konvensjonell diesellastebil og en som har metandieselmotor.

På grunn av effektiviteten er også rekkevidden bedre enn med gassmotorer som jobber etter ottoprinsippet. Volvo hevder at rekkevidden fordobles hvis man benytter komprimert metan, og dette fordobles ytterligere når gassen kjøles ned til 160 minusgrader og blir flytende. En lastebil med metandieselmotor får da en rekkevidde på 80 – 100 mil pr. tankfylling. Da er man ikke lenger bundet til lokalkjøring.

Metan finnes både som naturgass og som oppgradert biogass. Hvis man ser for seg en fremtid hvor metandieselmotoren går på biogass og hovedsakelig biodiesel, blir NOx-utslippet kraftig redusert hvis man sammenligner med en konvensjonell dieselmotor, rundt 80%.