Posten bygger terminal for 100 mill.

Veidekke skal bygge ny terminal for Posten og Bring ved Narvik.

Publisert Sist oppdatert

Den nye logistikkterminalen i Bjerkvik like nord for Narvik blir en del av Postens terminalnettverk for brev-, pakke- og godshåndtering. Prosjektet i Bjerkvik består av en bygning på 6.100 m2 og cirka 24.000 m2 utomhusarealer. I hovedsak omfatter de bygningsmessige arbeidene produksjons- og administrasjonsarealer.

Byggearbeidene starter opp i slutten av april, og det hele skal være ferdigstilt i første kvartal 2017.

Når terminalen står ferdig, samler Posten all sin pakke- og godsvirksomhet og godsterminalene i Leknes, Sortland, Harstad og Narvik legges til Bjerkvik. Det vil fortsatt være distribusjonsenheter for pakker og gods i Svolvær, Sortland, Harstad og Andslimoen.

- Dette er et viktig prosjekt for Veidekke i Nord-Norge. Det at Posten på nytt velger Veidekke som leverandør for å bygge en av sine nye terminaler er en tillitserklæring som vi er meget takknemlig og stolte over, sier Ronny Robertsen, distriktsleder for Veidekke Entreprenør i Nord Norge.

- Erfaringsoverføring internt i Veidekke fra tidligere leveranser til Posten har vært viktig for oss i tilbudsprosessen. I tillegg har Veidekke i Nord-Norge over tid utviklet kompetanse som passer denne typen prosjekter godt. Vi ser frem til å få jobbe sammen med kunden og våre samarbeidspartnere på en måte som involverer alle i planlegging og gjennomføring av prosjektet, avslutter Robertsen.