Norwegian starter fraktselskap

Norwegian starter Norwegian Cargo.

Publisert Sist oppdatert

Norwegian har sagt opp den eksklusive avtalen selskapet har hatt med Jetpak de siste årene. Akkurat som Nor Lines har kjøpt all ledig godskapasitet på Hurtigruten, kjøpte Jetpak opp all ledig kapasitet hos Norwegian for noen år siden. Selskapet overtok dermed en lukrativ ledig kapasitet i flyfraktmarkedet som Roafeeders hadde hatt tidligere.

Bjørn Erik Barmann-Jensen, leder for bakketjenestene i Norwegian, bekrefter overfor mtlogistikk.no at avtalen er sagt opp.

- Vi skilles som venner, og Jetpak er hjertelig velkommen til å skrive nye kontrakter med Norwegian Cargo, men da stiller de på like vilkår som øvrige kunder, sier han. Barmann-Jensen forteller at Jetpak har vært med på prosessen og at oppsigelsen av avtalen skjer i full fortståelse med ekspresselskapet.

Stort og økende nettverk

I dag transporterer Norwegian frakt stort sett bare innen Skandinavia, og med etableringen av Norwegian Cargo vil stort sett hele rutenettet med over 120 destinasjoner bli tilgjengelig for kunder som har behov for transport av varer. At man nå begir seg inn i long-haul-markedet med langdistanseflyvninger til USA og Asia gjør også at fraktvirksomheten betraktes som mer attraktiv enn tidligere.

- Jetpak har håndtert det som har vært av short-haul tidligere, men de er ikke store utenfor Norden. Nå etaleres baser ute i Europa og med et stort nettverk kan vi være godt tjent med å skreddersy et tilbud i vårt nettverk. Ikke minst vil vi ha økt cargokapasitet på internasjonal long-haul. Der kan vi ta med 10-15 tonn gods per. flyvning, og der er heller ikke turnaround-tiden like kort. Det ligger med andre ord bedre til rette for flyfrakt. Vi har tidligere blitt kontaktet av konkurrenter som har ønsket å kjøpe opp kapasiteten vår på long-haul, og da har vi gjort vurderingen at det er bedre å ha kontroll selv, for det kan ligge gode penger i dette markedet, sier han til MT.

Rekruttert fra Jetpak

Trine Nygaard, som kommer fra Jetpak, er ansatt for å lede den norske operasjonen. Hun har siden begynnelsen av mars vært leid inn som konsulent i forbindelse med oppstarten av det nye selskapet. I tillegg er det ansatt en med base i et annet europeisk land, samt at det skal rekrutteres en som skal lede den nye cargo-avdelingen i Norwegian. 

Det nye selskapet vil koordinere og utnytte kapasiteten i hele rutenettet til flyselskapet ved å knytte til seg flere samarbeidspartnere.

Norwegian Cargo AS er et Norwegian-selskap som skal administrere de forskjellige internasjonale markedene via et bredt nettverk av General Sales Agents-avtaler (GSA). Markedet internt i Norden vil bli håndtert direkte av selskapet, noe som åpner muligheten for flere direkte avtaler.

-  Med Norwegians kontinuerlige vekst og oppstart av flyvninger til USA og Thailand, er det nå riktig å etablere en egen enhet innen konsernet for å ivareta og videreutvikle fraktproduktet, samt sikre optimal utnyttelse av den tilgjengelige lasteromskapasiteten, kommenterer Barman-Jenssen.