NLF i jubileumsmodus

TRONDHEIM: 75-årsjubiléet i Norges Lastebileier-Forbund og Landsmøtet 2010 ble gjennomført på en strålende måte i Trondheim 11.-13. juni. Hedring av fortjente tillitsmenn ble et verdig punktum på jubileumsmiddagen hvor nær 400 hundre deltok.

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet og jubileumsfeiringen viser at lastebilnæringens fremste organisasjon står sterkt og har solide talsmenn, lokalt og sentralt. Adm. direktør Olav Slaatsveen og gjenvalgte NLF-formann, Per Madsen, viste at de har en sikker hånd både med det organisatoriske og næringpolitiske.

Jubileumsboken

Som seg hør og bør må enhver organisasjon med respekt for seg selv nedtegne historien. I Trondheim ble jubileumsboken om NLFs 75 år presentert. På 130 sider har redaktør Anne Lise S. Torgersen gitt korte glimt gjennom historien.

På lederplass sier hun at det er blitt en bok med ”alle de små historiene” fra en næring som kjennetegnes ved jordnær og nøktern innstilling, og hvor utøverne er opptatt av det de kan best: Å få jobben gjort. Vel utført arbeid, redaktør Torgersen.

Stø kurs

NLF viser stø kurs. Beretning og regnskap ble klappet gjennom med få bemerkninger og stor støtte til forbundsstyrets linje og administrasjonens oppfølging.

Det ble glatt bevilget nye 2 mill. kroner til holdningsskapende virksomhet, og det var enstemmighet om uttalelser om at lastebilnæringen må sikres like konkurransevilkår, bekymring over forfallet på riks- og fylkesveiene og at myndighetene må ta miljøutfordringene på alvor.

Budsjettet for 2011 og 2012 (46,1 og 46,5 mill. kroner), ble klappet inn, og medlemmene ble oppfordret til å stelle pent med forbundets samarbeidspartnere. 20 millioner kroner årlig kommer fra disse avtalene, nær halvparten av årsbudsjettet. Handlingsprogrammet for 2010-2012 ble vedtatt og rekrutteringsmål til 5000 medlemmer står fast.

Avslutningsvis ble det besluttet å legge kommende landsmøte om to år til Trysil med Hedmark/Opplandsavdelingen som arrangør.