Nedgang på norske skinner

For første gang siden finanskriseåret 2009, ble det i 2015 registrert en nedgang i godsmengden fraktet med tog på norske skinner.

Publisert Sist oppdatert

Reduksjonen på 1,8 millioner tonn var et tilbakefall på 5,4 prosent sammenlignet med 2014.

Import av malm og eksport av tømmer utgjør majoriteten av transportvolumet på norsk jernbane, og det er her kilden til reduksjonen i godsmengden fra 2014 til 2015 er å finne, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Nasjonal transport hadde i samme periode en volumoppgang på hele 12,1 prosent, og en noe mer begrenset økning i transportarbeidet på 3,6 prosent. Den gjennomsnittlige transportlengden falt dermed fra 249 kilometer til 230 kilometer. Økt nasjonal malmtransport på over 1,1 millioner tonn er mye av nøkkelen til å forstå endringene siden denne kjennetegnes av store volumer over korte distanser. Intermodal transport økte med 12,5 prosent fra 2014 til 4,7 millioner tonn i 2015. All volumvekst var transport internt i Norge.