Nå har Fenes fått grepet på Røros

Lars Inge Fenes (40) inviterer igjen til Røroskonferansen, nå også som hovedstyreleder i Logistikkforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Bergstaden Røros er utropt til ”Logistikkhovedstaden” i brede transport- og logistikkretser. Ca. 150 logistikere er igjen klare til å ta del i den tradisjonelle konferansen, den 36. i rekken.

Lars Inge Fenes er logistikkansvarlig i Ahlsell Norge AS, reg. Nord, og han er leder i Logistikkforeningens trøndelagsavdeling på femte året. Ifjor høst overtok han som hovedstyreleder i Logistikkforeningen.no etter Lili Møller som ledet foreningen i fire år.

Transportbruker

Fenes har arbeidet som transportbruker etter endt logistikkutdannelse på Høgskolen i Molde. Etter tre år som logistikkleder i TINE Midt-Norge, tok han fatt på tilsvarende oppgaver i rørgrossisten K. Lund Engros AS i Trondheim som i 2001 ble kjøpt opp av svenske Ahlsell AB. Sistnevnte kjøpte for noen år siden både Bergens Rørhandel (BR) og Stavanger Rørhandel (SR). I 2005 fikk de også et betydelig løft innen elektro ved kjøpet av Nexans Distribusjon. Ahlsell er dermed en betydelig aktør innen VVS, VA, industri, kulde, el og verktøy, og har en årlig omsetning på ca. 5 milliarder kroner. Det er ca. 1000 ansatte.

- Vi er blitt en betydelig transportkjøper i Norge. Ledelsen ved hovedkontoret på Forus utenfor Stavanger har innsett betydningen av effektiv vareflyt, og det er nå en voldsom fokus på kostnadseffektiv logistikk, sier Fenes.

Han har personal- og driftsansvar for de tre største lagrene i Bodø, Trondheim og Ulsteinvik. I tillegg er han logistikkansvarlig for over 20 avdelinger fra Ulsteinvik til Alta. Distribusjonsplanlegging er en av hovedoppgavene til Fenes. En annen er å sørge for en mest mulig optimal lagerbeholdning på selskapets distribusjonslagre.

- Binding av kapital i varelager er alltid et av våre fokusområder, understreker Fenes som også jobber mye med effektivisering av lagerrutiner.

- På mange måter er Ahlsell og konkurrentene ganske like. Vi har de samme produktene til stort sett de samme prisene, og vi bruker ofte de samme transportørene. Da er det avgjørende at vi er effektive ”i eget hus”, sier Fenes.

I disse dager er arbeidet med Ahlsells nye sentrallager på Gardermoen i full gang.

- I min region har vi det siste året startet arbeidet med å tilpasse lagerstrukturen til dette. Lagrene i Tromsø og Kristiansund er lagt ned, og disse områdene distribueres nå fra henholdsvis Bodø og Trondheim. Jeg har arbeidet mye med nedlegging, samt oppbygging av ny distribusjonsmodell. Nytt sentrallager skal etter planen være 100% operativt i løpet av 2011, sier Fenes.

Prisverdig nettverk

Han har lært å sette stor pris på nettverket og kompetansehevingen som Logistikkforeningen.no gir.

- Det er i tillegg spennende å få være med å påvirke utviklingen gjennom Logistikkforeningen, sier Fenes.

Interessen for bransjen kom egentlig sent, og første del av utdannelsen var skogbruksrettet. Fenes som er født og oppvokst på Senja, har alltid hatt interesse for skog, utmark og fiske. Utenom Svalbard er Senja i Troms fylke Norges nest største øy etter Hinnøya.

- Tanken om transportutdannelse kom nok ikke før i tredje året på skogbruksutdannelsen på Høgskolen i Hedmark. Da var valget videre studier på Landbrukshøgskolen eller jobb. Eller noe helt annet. Litt tilfeldig kom tanken om å kombinere skogbruk og transport, og veien gikk til Romsdalen og studiet Transportøkonomi ved Høgskolen i Molde. Selv om utgangspunktet var å kombinere de to utdannelsene, ble ikke det noe av. Min første jobb var skogbruksplanlegger. Jeg har taksert og laget skogbruksplaner på store deler av skogen i Gjemnes kommune på Nordmøre. Etter dette har det vært rene logistikk-stillinger, først i TINE Midt-Norge, deretter i vvs-bransjen.

Fenes synes logistikkbransjen er fascinerende:

- Logistikk utgjør i mange bransjer en veldig stor del av de totale kostnadene. Man ser raske resultater av endringer. Vi ser at logistikk-rollen får en stadig viktigere plass hos bedriftsledelsen. Ofte motstridende interesser mellom logistikk og andre deler av virksomheten er likevel en stor utfordring.

Etter at Fenes flyttet til Trondheim i 2000, kom han tidlig i kontakt med Logistikkforeningen.no, som da het Norsk Transport og Logistikkforening. Ifølge Fenes var dette en naturlig innfallsport for en som ikke kjente byen og bransjen.

- Medlemsmøtene her var fine møteplasser. Min første tur til Røroskonferansen var i 2001, og jeg ble allerede da imponert over arrangementet.

Høy suksessfaktoe

Spørsmålet om å stille i styret fikk Fenes på slutten av 2001. Han brukte ikke lang tid på beslutningen, og ble valgt inn i styret i Trøndelagsavdelingen på konferansen i februar 2002. Fenes begrunner valget og beslutningen med blant annet:

- Jeg innså at foreningen var viktig for medlemmene, og jeg hadde et sterkt ønske om å bidra.

Han understreker videre:

- Røroskonferansen har etablert en solid posisjon gjennom mange år, noe årets konferanse skal være et bevis på.

Fenes viser til følgende suksesskriterier for Røroskonferansen: Høyt faglig nivå på foredragsholdere, aktuelle tema, god underholdning, familievennlig mange har med ledsager og barn), kontinuitet.

- Bergstaden er blitt en forutsigbar møteplass for bransjen. Her vet deltakerne at de treffer kolleger, kunder og andre logistikk-interesserte. Tverrfaglighet er også noe som gjenspeiler Logistikkforeningen.no generelt. Det favner alle fag og transport- og logistikkvirksomhet på vei, bane, sjø og i luften. Temaene omfatter økonomi, forskning, utvikling og utdanning, sier Fenes.

Fjellbyen Røros har verken havn eller havnefogd. Likevel har konferansen hvert år god deltakelse fra flere havner som blant annet Trondheim, Kristiansund og Nordmøre, Levanger og Skogn.