Maskes lagerrevolusjon

TRONDHEIM: Det var et omfattende prosjekt, men Maske Gruppen har grunn til å være stolt av sitt nye distribusjonssenter på Tiller som ble åpnet for et år siden.

Publisert Sist oppdatert

Med nærmere 40.000 kunder tilhører den tradisjonsrike Maske Gruppen tungvektsdivisjonen innen logistikk i Norge. Gruppen er en ledende leverandør av forbruksmateriell i det norske markedet, og har et enormt produktspekter som teller ca. 9000 artikler innen alt fra renholdsprodukter og kontorpapir, til belysning og datarekvisita.

Ble tvunget ut

Som følge av en ny kommunal reguleringsplan for Lade-området på begynnelsen av 2000-tallet var Maske Gruppen en av flere større bedrifter som måtte se seg om etter ny beliggenhet. Med sterke røtter i Trønderhovedstaden var det ikke aktuelt å flytte fra Trondheim. Som så mange andre aktører med lager- og transportintensive operasjoner, pekte Tiller seg raskt ut som et velegnet sted å anlegge det nye distribusjonssenteret. De nærmeste naboene er ASKO og COOP.

Skulle man først flytte var det også en gyllen anledning til å tenke nytt og bygge for fremtiden.

- Vårt daværende lager på Lade møtte ikke lenger kravene til et tidsriktig distribusjonssenter. Lageret var preget av utvidelser og påbygging gjennom flere faser, og med mye interntransport, forklarer Marius Maske, adm. direktør i Maske Gruppen.

Swisslog-samarbeid

Allerede siden 1990-tallet hadde gruppen samarbeidet med lagerløsning-spesialistene i Swisslog. Det var også de som i sin tid leverte installasjonen på Lade. Swisslog ble dermed en naturlig samarbeidspartner. Et forprosjekt ble etablert i 2006 for å analysere driften, med siktemål om effektivisere og finne beste løsning for driften på ny lokasjon. Både manuelle og automatiserte godssystemer ble vurdert.

Mekaniseringsgrad 2

De fleste norske lager har mekaniseringsgrad 0 (M0), der automatisering er fraværende og lageret for eksempel betjenes med trucker. I den andre enden av skalaen finner man lager med mekaniseringsgrad 5 (M5) der lageret er tilnærmet helautomatisk. Her trengs det kun menneskehender for å losse av varene fra lastebilen og for å laste biler med utgående varer.

Maske Gruppen fant det mest hensiktmessig å gå for en semi-automatisk lagerløsning med mekaniseringsgrad 2 (M2). I dette ligger blant annet at man automatiserer varemottak, bortkjøring til lager, lagring og etterfylling av varer for plukk. Plukkerne må imidlertid selv gå til plukklokasjonen (ved mekaniseringsgrad 3 går man over til en ”gods-til-mann”-løsning).

Økt effektivitet

Maskes lager på Tiller er blant Nord-Europas mest moderne. Man har fått på plass god utnyttelse av lagerarealet og har fått et fleksibelt system som håndterer ulike lastbærerstørrelser (henholdsvis helpaller og kasser), samt som legger til rette for ergonomiske plukkprosesser.

Lageret på 15.000 m2 huser blant annet 10.000 palleplasser og et småvarelager med ca. 17.000 plasser à 40 x60 cm.

- Logistikken flyter som vi bare kunne drømme om. Installasjonen fra Swisslog har gjort oss mer effektive, sier Marius Maske, som kan fortelle at automatiseringen har medført at bemanningen på lageret er redusert med 35%.

Varemottak

Swisslogs installasjon består blant annet av to miniload-kraner for håndtering av kasser og fem stacker-cranes for håndtering av paller.

Når varene ankommer varemottaket stables pallene på en transportør av en truck. Herfra går ferden videre til innregistrering, der pallen og varene registreres i lagerstyringsystemet som er levert av Swisslog. Pallen får en etikett og transportøren tar pallen med videre inn i lageret. Enten føres pallen direkte til lagerplass i høylageret, eller den føres til en omlastningsplass dersom den skal splittes. Det er her man fyller de mindre lagerkassene som går inn i lettgods-systemet som utgjør den andre delen av høylageret.

Dynamiske lokasjoner

Maske Gruppen har utkjøring med over natten-leveranser til kunder over hele landet. På lageret går et mylder av Toyota-plukktrucker der operatørene kjører rundt og plukker til ordre utifra truckterminaler som er koblet opp mot Swisslogs WarehouseManager-system (lagerhåndteringssystem). Totalt er det 700 plukkelokasjoner for pallegods og 1272 lokasjoner for kasser.

For sistnevnte plukkes det i tre høyder. To tredjedeler av lokasjonene for lettgods er statiske, det vil si at det er samme artikkel i kassen til enhver (høyfrekvente artikler). Den siste tredjedelen består av dynamiske plukklokasjoner. Her er det lagerstyringssystemet som avgjør hvilke kasser som skal bringes frem til plukklokasjonen (som regel vil dette være lavfrekvente varer som ikke trenger en fast lokasjon).

Utfordrende

Flytteprosessen ifjor gikk forholdsvis glatt, ikke minst takket være gode forberedelser. Som følge av fusjonen med S-Gruppen i 2006 ønsket man å få en felles IT-plattform på ERP- og WMS-siden (Microsoft Dynamics). Det var derfor ønskelig å implementere dette før flytting, slik at man ikke måtte bruke ressurser på IT-opplæring samtidig som man skulle gjøre seg kjent med det nye lageret.

Å ivareta full produksjon under flytting var også noe som krevde nøye planlegging. Varer ble flyttet fra Lade til Tiller med containere, og målsettingen var at varer aldri

skulle være utilgjengelig for salg. Ca. 500 containere ble overført, men man hadde samtidig en bevisst strategi om å ”selge seg ut” fra Lade og ”kjøpe seg inn” på Tiller.