- Må tale med en tunge

OSLO: Sjøkapteinen Dag H. Sem (56) har overtatt roret på den norske havneskuta. Den nye styrelederen i Norsk Havneforening er opptatt av samhandling og at hele havne-Norge taler med en felles stemme for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.

Publisert Sist oppdatert

I januar ble foreningen Norske Havner innlemmet i Norsk Havneforening. Terminaldirektør Dag H. Sem i Oslo Havn ble valgt som leder i den felles foreningen. For Sem er sjø saliggjørende.

- Vi skal styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom blant annet å påvirke politiske myndigheter til bedre rammebetingelser. I tillegg skal vi samarbeide med organisasjoner med felles interesser, som Rederiforbundet, KS Bedrift Havn og Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL). Et felles ståsted med en sterk stemme gir gjennomslag for våre saker, sier Sem.

Støtter Trondheim

Han gir Trondheim Havn sin fulle støtte i arbeidet med å knytte sammen havn, vei og jernbane til et logistikknutepunkt i Hell/Muruvik nord for Trondheim.

- Det er Trondheim Havn som har kunnskapen og massevis av havnefaglig kompetanse til å fortelle hvor skoen trykker og hvor behovet ligger, sier Sem.

Han er mer betenkt over forslagene i Bergen med å flytte havnen ut av byen.

- Logistikkløsningen er en fantastisk idé. Men den er for kostbar og urealistisk uten statlig støtte. Vi i Oslo klarer oss langt på vei på egen hånd. Andre byer med havneprosjekter trenger støtte og sliter med å etablere moderne og effektive havner. Her må Kystverket hjelpe til med å gi Oslofjordhavnene høyere prioritet. Blant annet med å legge press på politiske myndigheter i forbindelse med Nasjonal transportplan. Statlige infrastrukturfond er virkemiddel for å bygge ut moderne logistikknutepunkt for skip, bane, bil og stamveitilknytning for havnene, understreker Sem.  

Han tror jernbanekapasiteten er sprengt innen 10-15 år.

- Sjø er alternativ for mange strekninger, om ikke på alle. Politikerne ser nok at veinettet ikke har kapasitet til å ta unna den økte godstrafikken. Det er en kø av vogntog på hovedveiene hver eneste dag. På sjøen har vi ingen kapasitetsproblemer. Vi har nok havner og stor nok kapasitet til å ta unne godsveksten. Sjøen ligger der som et miljøvennlig alternativ som bare venter på å bli utnyttet, sier Sem.

Trenger tiltak

Han understreker at reduserte statlige avgifter må være topp prioritet på kort sikt.

- Hvis vareeierne skal velge sjøveien, trenger de økonomiske insitamenter. Vi må ha økt bruk av farledsbevis og flere dispensasjoner når det gjelder forhaling av fartøy inne i havnene. I tillegg bør dagens losbordingsfelt revurderes, sier Sem, og fortsetter:

- Vi må jakte på effektiviseringstiltak i havnene og hos operatørene, og spørre oss selv om vi kan gjøre ting annerledes enn vi gjør i dag. Jeg håper at havne-Norge kan få rykte på seg til å være nytenkende og omstillingsvillig, og at vi viser reell vilje til å tilpasse oss for mer gods og nye kunder.

Han understreker at sjøtransporten må bli flinkere til å levere løsninger for dør-til-dør.

- I dag er det en for stor splitting av ansvaret på de ulike leddene i transportkjeden. Sjøtransporten må bli flinkere til å selge seg som én transportør. Det tror jeg er en dyd av nødvendighet for å lykkes, sier Sem.

På sikt tror han også det vil bli nødvendig med mer samarbeid mellom havnene, hvor ulike havner spesialiserer seg på ulike typer gods, i alle fall i de områdene i Norge hvor havnene ligger tett.

- NTP (Norsk transportplan) må inneholde konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø og bane. Det er ikke tilfelle i dag, understreker Sem.

Nå er nye Norsk Havneforening på jakt etter en dyktig kommunikator og daglig leder.

- Det er viktig at vedkommende kjenner til og vet hvordan det politiske systemet fungerer og som kan hjelpe oss med å få gjennomslag for våre saker. Det næringspolitiske arbeidet har topp prioritet i havneforeningen, sier Sem.