LTL avviser medansvar

Logistikk- og transportindustriens Landsforening tar avstand fra at oppdragsgiver skal ha ansvar for bileiers og sjåførs plikter.

Publisert Sist oppdatert

Det er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som vil ha denne ansvarsfordelingen etter årlige trafikkproblemer med utenlandske vogntog på norske vinterveier.

- LTL samarbeider med Vegdirektoratet om tiltak for å hindre slike hendelser, men vi tar avstand fra samferdselsministerens oppfordring, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i LTL.

Ikke oversikt

Han viser til at begrunnelsene er både prinsipielle og praktiske.

- De fleste utenlandske lastebiler har utenlandsk oppdragsgiver. Det kan være en vareeier, en speditør, en agent eller en privatperson. Videre kan en oppdragsgiver blant disse være på sendt- eller mottakersiden, understreker Sæther og fortsetter:

- Oppdragsgiver er sjelden i kontakt med bileier eller sjåfør på en slik måte at kontroll med riktig utrustning av kjøretøy og sjåfør kan gjennomføres. Hva som skal kontrolleres er også en utfordring; dekk, kjetting, kjøretøytekniske forhold, praktisk evne til å kjøre på vinterveier. Dette er en egen profesjon som oppdragsgiver ikke har kunnskap om. Fagfeltet må dekkes av bileier, sjåfør og kontrollmyndighet.

Flere kontroller

Sæther mener at oppdragsgiver i høyden kan forutsette at sjåfør og kjøretøy som skal trafikkere norske veier, må forholde seg til de regler som gjelder i landet.

- En kan ikke forvente at de mange hundre tusen oppdragsgivere i Europa skal ha kunnskap om eksempelvis kjettingpåbud eller krav om mønsterdybde på dekk i Norge. Dette er kunnskap som transportør må inneha, på like linje med den kunnskapen flyselskaper og flyvere må kunne norske regler for å trafikkere norske flyplasser.

Sæther foreslår andre tiltak som pålegg om bruk av Auto Pass-brikke, innføring av vinterdekkpåbud med spesielle dekktyper og informasjonspakker norske trafikkregler som også LTL, Norges Lastebileier-Forbund og transport- og spedisjonsselskaper kan formidle. Intensivert informasjon og kontroll ved grensene i perioder om vinterforhold i Norge er også et godt tiltak, sier Sæther.