Lastebil-Madsen kjemper for CargoNet

Styreleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund oppfordrer transport- og logistikkbransjen til kamp for CargoNet. Lastebilgeneralen var en av flere alvorstyngede aktører på årets Transport og Logistikk-konferanse på Gardermoen nylig.

Publisert Sist oppdatert

Det er krise i norsk jernbane, og CargoNet står i fare for å måtte avvikle virksomheten. 10. desember går selskapets siste kombitog i Sverige.  

- Vi kan ikke løse problemene uten å overføre mer gods fra vei til jernbane, understreket Madsen, og viste til en drastisk godsøkning de nærmeste årene.

- Jeg føler også samfunnsansvar for å møte denne utfordringen. Utviklingen krever samhandling, understreket Per Madsen.

Jernbanens rolle

Bård Hoksrud (FrP) og Hallgeir H. Langeland (SV) fra stortingets transportkomité understreket jernbanens rolle i norsk godstransport.

- Vi har behov for godstransport på både vei og bane. Da må vi samhandle og ikke skape konflikt mellom transportmidlene, understreket Hoksrud.

Langeland var villig til å se på andre finansieringsmodeller for en infrastruktur og bedre punklighet på jernbanen.

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ytret bekymring for jernbanens manglende infrastruktur.

- Norge taper i konkurranse med øvrige Europa. Teknologi og innovasjon er nøkkelen for gode løsninger og bedre konkurranseevne, understreket Lier-Hansen.

- Jernbanen kneler, og 75% skyldes infrastrukturproblemer, sa adm. direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL).

Han understreket de mørke skyene hvor stadig flere av LTLs medlemsbedrifter varslet at de vil droppe jernbane som transportmiddel for fremførings av gods.

Trenden snudd

Ifjor måtte CargoNet si opp over 30 av sine 180 ansatte i Sverige. Allerede den gang ble konkurs nevnt hvis eierne NSB (55%) og Green Cargo (45%), ikke sprøyter inn flere titall mill. kroner i frisk kapital. I dag er som kjent CargoNet 100% eid av NSB. CargoNet har hatt en sammenhengende opptur siden etableringen i 2002. Nå er denne trenden snudd. Europas første intermodale jernbaneselskap står i fare for å avvikles.

CargoNet ble medlem av LTL-familien for tre år siden, og bidro dermed til at Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) styrket posisjonen som landets største og viktigste logistikkorganisasjon.

- CargoNet har vært leverandør av tjenester til våre medlemsbedrifter i flere år. Selskapet har bevist at de driver en god, privat næringsvirksomhet. Vår organisasjon, som hittil har omfattet aktører innen vei-, sjø og lufttransport, kompletteres nå med jernbane, sa adm. direktør Tom Rune Nilsen i LTL den gangen.