Kontakten med sjåførene er viktigst

LOM: - Flåtestyringen vi anskaffet i 1998, er stort sett blitt kastet ut igjen.

Publisert Sist oppdatert

Ordene kommer fra Geir Inge Kirkestuen, daglig leder, samt markeds- og trafikksjef, i Kirkestuen Transport AS med hovedkontor i Lom.

- Det er to hovedårsaker til det. Trafikken har endret seg. I dag går det aller meste av transporten vår på faste ruter, etter faste avtaler med faste kunder. Det vi får mer sporadisk, klarer vi å håndtere uten finurlige systemer. Den andre årsaken er at vi ser verdien av en god, personlig kontakt med den enkelte sjåfør. Vi får utrettet mye mer når vi snakker med sjåførene enn når de får en høyst upersonlig melding fra en maskin. Noen biler har PDA fordi oppdragsgiverne ønsker å følge med på den måten. Det aller viktigste er tross alt at kundene får varene sine når de skal og at de kan stole på at det er slik, hver gang, sier Kirkestuen.

Han berømmer sjåfører og andre ansatte som setter sin ære i å gjøre en best mulig jobb. Det er fortsatt mye viktigere enn all verdens avanserte datasystemer. Kundene møter stort sett bare sjåførene og bilene. Derfor er det viktig at begge deler holder en høy standard.

Omstillingsevne

Geir Inges far, Per Kirkestuen, startet virksomheten som et personlig selskap i 1965. I begynnelsen gikk det i transport av grus og byggevarer, samt import og salg av høy.

Da byggevareleverandøren gikk konkurs, var det viktig å finne noe annet å leve av. Selskapet PK Expressen ble etablert og dermed den første nattruten mellom Oslo og Lom. Dette konseptet er blitt videreutviklet senere, slik at det i dag er snakk om en rekke nattruter fra Oslo-området. De leverer hos et bredt spekter av kunder på hele Østlandet nord for Oslo om morgenen. Kirkestuen Transport er nøye på at rutene holdes og at kundene får varene sine når det er avtalt. Bildeler, samt elektro- og rørleggervarer,utgjør mye av godset på nattrutene.

På midten av 90-tallet mistet Kirkestuen Transport sin daværende største oppdragsgiver, som sto for 60% av omsetningen. Da gikk selskapet inn på transport av næringsmidler, noe som utgjør en viktig nisje i dag. Valget var ikke tilfeldig. Mat skal jo folk ha, uansett konjunkturer.

Terminaler

Selskapet eier selv terminaler i Lom, på Otta og Rudshøgda, samt leier seg inn i terminalen til en samarbeidspartner i Oslo. En titt på kartet, viser at selskapet har en god dekning på hele Østlandet nord for Oslo, men man har også ruter til andre deler av landet.

– Terminalene er viktige for best mulig utnyttelse av bilparken. Vi kjører ut bilene mest mulig fullastet, men godset skal jo til forskjellige steder. På terminalene mellomlagrer vi og laster om, slik at bilene går mest mulig fulle videre. Særlig terminalen på Rudshøgda, midt i det tett befolkede Mjøsområdet, er viktig i så måte, sier Kirkestuen.

Ny leder

Kirkestuen Transport har hatt en jevn vekst gjennom alle år. I 1993 ble selskapet omgjort til aksjeselskap med Geir Inge Kirkestuen som eneeier. Fra 1. juni er han ikke lenger daglig leder. I den funksjonen er nylig ansatt Ola Ulfsby Bottheim fra Lesja.

- Med selskapets størrelse og geografiske nedslagsfelt med terminaler og ansatte er det ikke mulig for meg å sitte med alle lederfunksjoner. Med ny daglig leder på plass kan jeg konsentrere meg om å utvikle trafikken og styrke kontakten med markedet. På denne måten tåler vi ytterlig vekst, som gjør oss bedre rustet for framtiden, sier han.

Selskapet kom seg trygt gjennom finanskrisen.

- Det har vært to tøffe år. Når oppdragsgiverne våre får mindre å gjøre, blir det mindre å transportere. Vi har omstrukturert og tilpasset ruter. Det viktigste er likevel at vi har gode relasjoner til kundene våre. Da løser det meste seg, og vi har sluppet å si opp folk, forteller Kirkestuen.