Knytter Oslo til Middelhavet

Tirsdag ble det norske jernbanenettet knyttet til en ny godskorridor i Europa.

Publisert Sist oppdatert

- En ny godskorridor på jernbane gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge bane når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft, sier Bjørn Kristiansen, som til daglig er trafikk- og markedsdirektør i Jernbaneverket, men som også er ny styreleder for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, forkortet ScanMed.

Kristiansen legger til at de nasjonale systemene bygges gradvis ned, slik at det blir mulig å bestille kapasitet på ett og samme sted.

Fra arkivet:
Ny godskorridor til Oslo
EU vil revolusjonere europeisk transport

EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø i Halden.

Det er styret for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider tilbudet, og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren.

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men at gods- og persontrafikkens behov for prioritering skal balanseres. Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal dessuten sikre flere og bedre ruteleier for godstogene, melder Jernbaneverket på sine nettsider.

Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog.

 

- Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Vi er svært fornøyd med at det er sørget for etablering av korridoren til Oslo og Norge, sier Kristiansen.