Klart for Oslos giganthavn

OSLO: Statoil og Oslo Havn har sluttet fred og inngått avtale om flytting av etanoltankene. – Nå kan vi endelig samle den fremtidige containerhåndteringen på Sjursøya, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Publisert Sist oppdatert

I dag har Oslo Havn kapasitet til å håndtere 160.000 containere (260.000 TEU). - Når den nye containerhavna er ferdig, kan vi håndtere 280.000 containere (450.000 TEU), sier Hamran.

Området er 615 dekar og tilsvarer 34 fotballbaner. Det er også vedtatt ny adkomst til havna, som gjør at godset raskt kan komme ut på hovedveinettet eller over på jernbane. Den nye containerhavnen skal stå ferdig i 2015.

Havnedirektøren understreker også at globaliseringen gjør at en stadig større del av godset kommer langveisfra.

- Varer fra Kina kommer ikke med bil. Derfor er det viktig å legge til rette for økt containerkapasitet, sier Hamran.

Den nye havna vil kunne ta imot alle typer gods, alt fra bensin, sement, nye biler og skrapjern til ulike former for stykkgods.

Hovedstadshavnen blir også en viktig bidragsyter for å redusere forurensingen fra veitrafikken på Østlandet de kommende år.

Miljøriktig

Adm. direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge understreker at avtalen gjør det mulig for Statoil å videreføre satsingen på ny og miljøriktig drivstoff. Etanoltankene skal flyttes fra vestsiden til østsiden av Sjursøya, og de gamle tankene skal være fjernet om et par år. Dermed kan all containerhåndtering samles på Sjursøya Vest. Godshåndteringen blir nå langt mer effektiv, samtidig får Statoil et nytt etanolanlegg som krever mindre plass enn det gamle.

- Vi kan nå videreutvikle anleggene vi trenger for å forsyne Østlandet med drivstoff, sier Dag Roger Rinde.

Lang prosess

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran har vært fortvilt i lang tid over at Statoil blokkerer containerhavnen og har nektet å flytte oljetankene fra Sjursøya. Fullføring av godshavnen er derfor blitt skjøvet ut i det blå. Statoils oljetanker ligger midt i den nye godshavnen, noe som innebærer at bare halvparten av havnen er bygget ut for containerhåndtering.

Oljeselskapet har ment at Oslo Havn ikke har rett til å si opp leieavtalen som gjelder til 2073. Partene har hatt flere runder i retten.  

Første del av containerhavnen på Sjursøya sto ferdig i 2008, og Oslo Havn har brukt 460 mill. kroner på første byggetrinn. Uenigheten om hvor etanoltankene skulle være har hittil ikke gjort det mulig å starte andre byggetrinn og bygge ut godshavnen fullt ut.