Kardex har samlet tankene

Med det nye Kardex Kolli Sammenstillingssystemet kan man effektivisere plukk og redusere plukktiden. Konseptet, som er basert på automatisk innlagring og plukking i Megamat RS paternostre, ble introdusert på LogiMAT.

Daglig levering av konsumvarer til filialer og butikker stiller store krav til distribusjonssentra. Det er snakk om høy gjennomløpshastighet, bredt sortiment, samt store variasjoner i forpaknings-størrelser og forpakningsmaterialer. Dette krever både effektiv materialflyt og et fleksibelt system for bufferlagring. I Stuttgart presenterte Kardex Remstar en modulbasert løsning som håndterer dette effektivt.

- Vi forventer oss mye av dette systemet, da det er tilpasset små og mellomstore distribusjonssentra som vi har mange av i Norge. Hele konseptet er basert på en gjennomgående analyse av behovene til slike sentra og en målsatt håndteringskostnad per kolli. Et tankesett som jeg ikke har vært med på før i mine snaue ti år i bransjen, sier Ole Sverre Spigseth, adm. direktør for Kardex i Norden.

Alternativ til miniload

- Vårt nye konsept for konsumentvarer er mer effektivt, og ikke minst vesentlig billigere, enn de løsninger som eksisterer i dag. I de fleste tilfeller jobber man i dag med manuell håndtering eller løsninger basert på miniload som buffersystem før sammenstilling og utskiping. Med Kardex Kolli sammenstillingssystem oppnår vi et gjennomløp på 12.000-30.0000 enheter per dag og modul, sier Spigseth. En modul referer i dette tilfellet til en klynge bestående av fire paternoster-automater. En bedrift med to moduler har således åtte paternostere.

- Systemet er designet for sortiment som inneholder minimum tre og opp til 500 forskjellige kollityper, og med forpakninger som kan passe inn på ett brett med nyttemålene 31 x 41 cm. Systemet styres av lagerstyringssystemet Power Pick global fra Kardex Remstar i tillegg til en software for optimal palletisering, forteller Spigseth.

Paternoster-klynger

Avpalletiseringen kan gjøres manuelt, den kan gjøres automatisk eller man kan velge kombinasjons-løsninger. Kolliene plasseres så automatisk på plastbrett, og transporteres via rullebaner og automatiske skyvere inn i klynger bestående av fire Megamat RS-paternostere. Håndertingsmodulen for automatisk innlagring og plukking i paternostrene består av en enakset skyver, med låsefrie (magnetiske) gripere. Den kan håndtere inntil ni brett samtidig. Plukkingen gjøres av samme skyver, som trekker bretter ut av paternosteren og inn på rullebanen. Her sorteres kolliene før palletisering. I arbeidsstasjonen for palletisering pakkes pallen til hver enkelt filial eller butikk - ergonomisk og enkelt. Kolliene kommer automatisk sortert for å sikre optimal palletisering. Tunge varer i bunnen og deretter sortert etter kollistørrelse for optimal volumutnyttelse på pallen.