Kabotasje - en viktig tilleggsressurs

– Kabotasje er en tilleggsressurs som bidrar positivt både transport-økonomisk og miljømessig.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Kirsten Steenberg, Head of Direct Freight European i DB Schenker. Hun har klare meninger om en trygg, sikker og lovlig godstransport på landeveien.

Ifølge Steenberg øker andelen utenlandske biltransportører i Norge.

- I Norge eier vi ingen biler, men har transportøravtaler med norske transportører i Norge og utenlandske transportører til-fra Norge og kabotasje. Ukentlig har Schenker rundt 700 importbiler over grensen og vi har partneravtaler med Schenker-kontorer i andre land om delvis returansvar, forteller Steenberg som understreker en økning i bruken av utenlandske biler og sjåfører i direkte transport av internasjonalt gods til norske kunder.

- Utenlandske arbeidstagere ansettes i norske selskaper grunnet manglende rekruttering, og for dårlig godstilbud på bane fører til økt bruk av utenlandske biler, sier Steenberg som fremhever at dårlig leveringskvalitet med for mange banebrudd skaper forsinkelser, kanselleringer og togstans.

- Til tross for dette er jernbanen det mest kostnadsdyktige alternativet til utenlandske transportører, sier Steenberg.

Hun ønsker mer kontroll og gode bransjestandarder – ikke mer proteksjonistiske tiltak som hindrer reell konkurranse i transportmarkedet.

- Norge må ruste opp godstogtilbudet for å sikre konkurransedyktig transporter i Norge som alternativ til utenlandske biltransportører. Dette vil være det viktigste kostnads-, miljø-, sikkerhet- og arbeidsmiljøtiltaket Norge kan gjøre selv, understreker hun og viser til «Schenker modellen» for å sikre en trygg og lovlig godstransport.

Schenker og kundene som transportbestiller setter i stor grad premissene for hvordan transporten gjennomføres, herunder tidspunkt for leveranse og arbeidstidens lengde - transportbestiller må ta et større ansvar for å bruke seriøse transportfirmaer som etterlever lover og regler.

Ansvaret for gode arbeidsforhold i landtransporten ligger først og fremst på arbeidsgiver og sjåfør, dvs. transportselskapet.

- Disse har etter loven hovedansvaret for egne ansatte og vi mener de fortsatt skal ha dette for å unngå ansvarspulverisering i bransjen. Treparts bransjeprogram består av arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjoner og myndighetene. De skal sammen jobbe for å bedre sikkerhet og øke seriøsiteten i transportbransjen. Schenker deltar aktivt i dette arbeidet, sier Steenberg.