Jøtul peiser på

FREDRIKSTAD: 2012 blir et av de mest begivenhetsrike årene i Jøtuls historie. Neste år runder den tradisjonsrike bedriften 160 år, men den evner likevel å tenke helt nytt. Nå legges det om fra prognosestyrt til ordrestyrt produksjon ved Kråkerøy-bedriften. Det gir også jobb til 40 nye produksjonsarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

Jøtul-gruppen er verdens ledende produsent av ildsteder i støpejern. Av 100.000 produserte enheter årlig, kommer ca. 80.000 fra fabrikken på Kråkerøy i Fredrikstad. Frem til nå har industribedriften basert seg på prognoser for produksjonen. Finanskrise og urolige økonomiske tider har bidratt til at dette har vært en risikosport. Nå vil selskapet begrense sårbarheten gjennom i større grad å produsere på ordre.

- Vi går ikke over til ren ordreproduksjon, men en kombi-modell. Vi har åtte ulike produksjonsfamilier som utgjør 75% av omsetningen. Disse vil vi produsere hver uke og vi vil fortsatt ha et betydelig sikkerhetslager, forteller driftssjef Jostein Lunde i Jøtul. Mens lageret på sommeren fylles opp med ca. 20.000 ovner, vil tallet mer enn halveres i år. Når høysesongen begynner i august-september, har Kråkerøy-bedriften isteden økt produksjonskapasiteten fra to til tre skift.

40 nye medarbeidere

De siste månedene har Jøtul rekruttert sterkt. Frem til ny skiftordning i august, vil hjørnestensbedriften i Fredrikstad fylle på med 40 skiftarbeidere. Rundt ti er hentet inn fra nabobyen, fra den tidligere hjørnestensbedriften Peterson Paper i Moss som ble lagt ned nylig.

- Vi ønsker ansatte som er vant til skift og industri. En annen fordel er at mange fra Peterson har bakgrunn fra kjemi og prosess, noe som kommer til sin rett hos oss, sier Lunde.

Flyttet lageret

4. juni innviet Jøtul sitt nye lagertilbygg på 12.800 m2. Rundt 10.000 m2 er lager, mens det øvrige er en utvidelse av eksisterende produksjonslokale og som vil gi en mer strømlinjeformet produksjon.

Frem til nå har Jøtuls lager ligget tre kilometer unna, ved Fredrikstad Mekaniske Verksted. Dette flyttes nå til fabrikken.

- Det sier seg selv at det har vært tungvint frem til nå, med mye dobbeltarbeid. Vi måtte bruke tid på klargjøring fra fabrikk, inn på bil, mottak ved lager, plassering på lager, for deretter å klargjøre for ny utsendelse, forklarer Supply Chain Manager Terje Surdal. – Nå får vi også samlet våre ansatte under samme tak, med de praktiske fordeler det gir, sier Surdal.

- Arbeidsdagen min blir mye bedre. I løpet av en uke er det X antall møter, nå slipper jeg å sette meg i bilen og kjøre de tre kilometerne for å delta på møtene, sier lagersjef Ole Hustad og smiler.