Jakter på studenter

Næringslivet stiller seg helhjertet bak utviklingsprosjektet Nordic School of Packaging, men skal de nye norsk-svenske emballasjestudiene bli en suksess må studentene følge etter. 

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke bare i Norge emballasjeutdanning på høyskole- og universitetsnivå har vært mangelvare. I Michigan i USA finnes riktignok et godt tilbud og i Sveits fikk man opp et studietilbud for fire år siden, ellers er det forholdsvis magert også internasjonalt. Når man nå etablerer emballasjestudier på høyskolenivå ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås og Karlstad Universitet, er man således langt fremme også i internasjonal sammenheng. Foreløpig er det snakk om et ”studietilbud på prøve” i to år. Skal målet om et permanent studietilbud innfris, er man avhengig av at studentene følger etter. Et studietilbud uten studenter har ikke livets rett.

Ni milliarder

Kvalitetssikring og godkjennelse av studieprogrammet skjer i løpet av første halvår i år. Mastergradsutdanningen vil ha fire ulike profiler: ”Brukerstyrt forpakningsutvikling”, ”Biomateriellbaserte forpakninger”, ”Næringsmiddel og emballering” og ”Individuelle profiler”.

I tiden fremover vil reklamebyrået Creuna gjennomføre markedsføringstiltak overfor potensielle studenter i Norden. Til høsten går man i gang med etter- og videreutdanningskurs, mens bachelorstudiene kommer i gang neste år. Sistnevnte studier legger også grunnlaget for videre studier på masternivå.  

Studietilbudet er på mange måter en anerkjennelse av emballasjens viktige betydning, både for produsenter, transportører og konsumenter. Noe som også illustreres godt ved at det er næringslivet selv som har vært initiativtager og pådriver for studiene. Signalene er at fagkunnskapene er bredt etterspurt i næringslivet.

- Man regner med at verdien av emballasje innen dagligvare i Norge beløper seg til ca. 9 milliarder kroner årlig, sier Roger K. Abrahamsen, prosjektleder Nordic School of Packaging og professor ved UMB.

- Det er i vareproduksjonen det går med mest ressurser, men dersom en melkekartong ikke er tett og ivaretar egenskapene til produktet, mister hele produktet sin verdi, påpeker Jan Ove Holmen, adm. direktør i Den Norske Emballasjeforening (DNE). Foreningen har i 40 år hatt Emballasjeskolen, et utdanningstilbud som går over fire samlinger á fire dager. Dette vil fortsatt bestå som eget utdanningstilbud, men vil også bli en obligatorisk del av universitetsstudiene.

Gjennom bruk av internettbasert utdanning legger man også opp til at studier kan gjennomføres av de som er i arbeid.