Jakter på godstogoperatør

SKOGN: Det er skrikende behov for mer trekkraft på Meråkerbanen. ”Logistikkguru” Jon L. Gjemble jakter på løsninger for godstransporten på den viktige jernbanestrekningen mellom Norge og Sverige.

Publisert Sist oppdatert

Svenske Tågåkeriet i Bergslagen AB kan bli løsningen. CargoNet er ikke interessert og godstogene til CargoLink sliter med forsinkelser og med å holde tidene i mangel av kraftige nok lokomotiver. Store volumøkninger er hovedårsak til at transporten mellom Muruvik i Stjørdalen og Sundsvall i Sverige står overfor en gedigen utfordring.      

NECLA (North East Cargo Link Alliance) har i flere år vært en sentral aktør i arbeidet med den såkalte Midtlink-korridoren, og arbeider kontinuerlig med å øke varestrømmen og bedre infrastrukturen i Midt-Norge, Midt-Sverige og Midt-Finland. Opprustning av Meråkerbanen med tanke på økt godsfremføring på jernbane står sentralt i NECLAs arbeid. Logistikkrådgiver Jon L. Gjemble i TransLog Gjemble er en drivkraft i dette arbeidet. Den tidligere logistikkdirektøren i Norske Skog Skogn forteller at det arbeides intenst med å finne transportløsninger for NECLAs godstog.

Ambisiøse planer

DSV Road, Bring Logistics, DB Schenker, Tollpost Globe og Kuehne+Nagel har virksomhet både i Norge og Sverige og er NECLAs samarbeidspartnere. DSV Road har 180 vogntog i måneden tur/retur Trondheim-Sundsvall, noe som utgjør nærmere to tog i uken. DSV ønsker også jernbanetransport på strekningen Sundsvall-Holmsund.

- Det arbeides også med fisketransporter over Meråkerbanen med støtte fra Marco Polo-prosjektet ACE Green, forteller Gjemble.

Han legger ikke skjul på at det er en ambisiøs oppgave å videreutvikle den midt-nordiske transportkorridoren.

Nylig gikk historiens første kalktog til Sverige fra Verdal i Nord-Trøndelag som et første fremstøt i bruk av Meråkerbanen til næringstransporter. Peterson Rails tog bruker ca. et døgn på den 650 kilometer lange turen med Norfrakals containere som hittil er blitt fraktet med båt.

Jernbaneverket foreslår modernisering og elektrifisering av Meråkerbanen til 2,7 milliarder kroner. Dermed kan banen knyttes til det skandinaviske jernbanenettet.

Den årlige godstransporten mellom Muruvik og Sundsvall er 150.000 tonn, men på sikt skal varestrømmen øke med 200.000-350.000 tonn.

Følgende selskap transporterer gods på norske spor: Cargolink AS, CargoNet AS, Green Cargo AB, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Peterson Rail AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB (TågAB), Railcare Tåg AB og TX Logistikk AB. Sistnevnte er et nytt togselskap i Norge, som har fått sikkerhetssertifikat for strekningen Kornsjø (grense) – Alnabru over både Moss og Askim.